Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Woensdag 24 november 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Internationale gegevensuitwisseling
Webinar

Internationale gegevensuitwisseling

Mogen persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de EU? Wat zijn passende waarborgen voor de doorgifte naar landen buiten de EU?

Welke afspraken moeten partijen maken over internationale gegevensuitwisseling? Welke interne maatregelen kunnen bedrijven nemen bij de doorgifte van persoonsgegevens?

Deze en onderstaande vragen komen aan bod tijdens het webinar ‘Internationale gegevensuitwisseling’. 

  • Mogen persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de EU?
  • Wat zijn passende waarborgen voor de doorgifte naar landen buiten de EU?
  • Wat is de impact van het Schrems-II arrest op de doorgifte van persoonsgegevens?
  • Welke afspraken moeten partijen maken over de doorgifte van persoonsgegevens?
  • Welke interne maatregelen kunnen bedrijven nemen bij de doorgifte van persoonsgegevens?

In het webinar gaan Mark Jansen en Dafne de Boer nader in op de voorwaarden voor doorgifte naar landen buiten de EU. Het webinar richt zich tot zowel bedrijven als juristen. In het eerste deel van het webinar bespreken Mark en Dafne de theorie. Zo wordt aan de hand van relevante rechtspraak en andere actualiteiten toegelicht welke regels gelden voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU. Daarbij komen ook de nieuwe door de Europese Commissie gepubliceerde Modelcontracten ook wel bekend als de Standard Contractual Clauses aan bod.

In het tweede deel zoomen Mark en Dafne in op een aantal praktische voorbeelden. Zo wordt besproken hoe het zit met doorgifte van persoonsgegevens naar een aantal specifieke landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook wordt stilgestaan bij afspraken die in de verwerkersovereenkomsten over doorgifte worden gemaakt. Daarnaast zullen Mark en Dafne een aantal praktische tips meegeven.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Woensdag 24 november 2021 Webinar Online

Het webinar richt zich tot zowel bedrijven als juristen.

Sprekers

Dafne de Boer

Advocaat

Ik werk als advocaat op de sectie IE, IT en Privacyrecht. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van privacyrecht. In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij bezig met het adviseren bij privacyvraagstukken zoals het voorkomen van datalekken, de uitwisseling van persoonsgegevens (binnen en buiten de EER) en het opstellen van een intern- en extern privacybeleid.

Mark Jansen

Advocaat - Associate partner

Ik ben sinds 2007 advocaat op het gebied van IT- en privacyrecht. Ik houd me bezig met het adviseren over IT-contracten, adviseren/procederen bij mislukte automatisering en het adviseren/procederen over allerhande privacykwesties. Mijn cliënten zijn zowel afnemers als leveranciers, hoewel ik iets vaker de afnemer bijsta. Daarnaast verzorg ik veel lezingen en publicaties op het gebied van IT- en privacyrecht.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events