Zoeken
  1. IT-contracten; contract management en conflictbeheersing
Het event heeft al plaatsgevonden op 9 april 2019

SeminarIT-contracten; contract management en conflictbeheersing

Op 9 april 2019 organiseert Dirkzwager voor afnemers én leveranciers van IT-diensten (voor zowel juristen als niet-juristen) een seminar IT-contracten

Veel IT-projecten lopen niet zoals van te voren werd verwacht. Of er nu sprake is van een overschrijding van het budget of de afgesproken leveringstermijnen, of dat de geleverde software (en/of hardware) niet aan de overeengekomen specificaties voldoet, IT-geschillen kunnen zeer complex zijn en leiden tot lange procedures en hoge kosten. Tijdens dit seminar willen wij dieper ingaan op de oorzaken van dit soort “mislukkingen“ en geven wij praktische tips hoe zo veel mogelijk voorkomen kan worden dat een IT-project mislukt.

Thema's van dit seminar

IT-contracten

Een goed IT-contract is misschien niet zaligmakend maar kan een hoop ellende voorkomen. Maar hoe ziet zo’n contract er uit? Hoe krijg je de projectrisico’s in beeld en hoe doe je een risico impact analyse? Hierbij zal in worden gegaan op Agile ontwikkeling en Software as a Service (SaaS). Specialist Koen Christianen zal u concrete tips geven waar u direct mee aan de slag kunt.

IT-project- en contractmanagement

Een goed contract is mooi, maar moet niet in de la verdwijnen. Goed project- en contractmanagement is essentieel bij het uitvoeren van een IT-project, of dit nu gaat om de ontwikkeling van maatwerk of het implementeren van een standaardsoftware. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoe ga je om met voortschrijdend inzicht? Hoe voorkom je dat een project op drift raak door “floating specs” of anderszins? En hoe zorg je ervoor dat de onderlinge relatie tussen opdrachtgever en –nemer onnodig onder spanning komt te staan? Mark Jansen zal uitgebreid stil staan bij onze ervaringen uit de praktijk.

IT-conflictbeheersing en geschiloplossing

Ondanks een goed contract en ondanks goed project- en contractmanagement kan het voorkomen dat er tijdens de uitvoering van een IT-project of contract geschillen ontstaan. Hoe moet je dan handelen? Moet je altijd een ingebrekestelling sturen? Hoe ziet die er dan uit? Wat heb je nodig om een procedure te beginnen? Hoe verzamel je bewijs? En welke mogelijkheden zijn er om geschillen te beslechten? Ernst-Jan van de Pas zal hier op ingaan en daarbij tevens zijn ervaringen als IT-arbiter met u delen.

 

Vooraankondiging: Verdiepingscursus in het najaar van 2019

In het najaar zullen wij bovenstaande onderwerpen nader uitdiepen in een cursus bestaande uit een drieluik van drie middagen waarin elk van de hiervoor genoemde thema’s centraal zal staan. U kunt deelnemen aan elk luik of zich opgeven voor alle drie de luiken. Deelname per luik kost 225 euro (ex BTW) per persoon (prijs onder voorbehoud). Het seminar op 9 april 2019 wordt u kosteloos aangeboden.

 

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de spreker en aan de (overige) advocaten van de sectie IE/IT van Dirkzwager.

Locatie

Het Posttheater
Rosendaalsestraat 27
6824 CA Arnhem

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Dinsdag9april
2019
Het event is geweest
Arnhem - Het Posttheater 14:00 - 17:00 uur
Voor wie
Dit seminar is bedoeld voor zowel afnemers als leveranciers van IT-diensten, zowel juristen als niet-juristen.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events