Tickets
Gratis
Tijd
11:00 - 12:00 uur
Donderdag 15 december 2022 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Kwartaalupdate Q4 aanbestedingsrecht (1)
Webinar

Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht Q4

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De vierde Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2022 vindt plaats op 15 december.

De precieze invulling wordt op het laatste moment bepaald aan de hand van de actualiteiten die in de praktijk op dat moment het meest van belang zijn. In ieder geval komt de recente jurisprudentie aan de orde met (dus) geheid de volgende onderwerpen:

  • De toelichting op de aangeboden producten is door de inschrijver tijdig maar op de verkeerde plek geüpload bij inschrijving: ongeldig of niet?
  • Inschrijven door een VOF: moeten alle vennoten ook een UEA indienen?
  • Kan onderzoek achterwege blijven of de inschrijver zijn inschrijving kan waarmaken als het slechts tot een puntenaftrek zou leiden en geen wijziging in de ranking?
  • Onaanvaardbare hoge inschrijvingen en de weg naar de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging

Tijdens het webinar is er ruime gelegenheid via de chat vragen te stellen.

Inhoudelijke vragen of casus die u tijdens het webinar besproken zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u ook sturen naar vanwijk@dirkzwager.nl

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Programma

10:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
11:00 Aanvang van het webinar
12:00 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
11:00 - 12:00 uur
Donderdag 15 december 2022 Webinar Online
Dit event is onderdeel van een reeks. Bekijk andere evenementen uit deze reeks

Dit seminar is interessant voor eenieder die zich bezighoudt met aanbestedingen, zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als aan de kant van inschrijvers.

Sprekers

Tony van Wijk

Advocaat - Partner

Advocaat & partner aanbestedings- en bouwrecht. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, netbeheerders, universiteiten en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij, waaronder (ICT-)leveranciers en aannemers.

Merel van Helvoirt

Advocaat

Merel adviseert (semi-)overheden en bedrijven bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het adviseren over de juiste (gang van zaken in een)aanbestedingsprocedure en aan het adviseren van bedrijven over bouwovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Liz Bras

Advocaat

Liz is werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor te Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Zij is (semi-)overheden en bedrijven van dienst bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Uit dezelfde reeks

Aanmelden voor gehele Reeks

Komende events