Zoeken
  1. #MeToo: integriteit in arbeidsrelaties
Het event heeft al plaatsgevonden op 1 november 2018

Seminar#MeToo: integriteit in arbeidsrelaties

Op 1 november 2018 organiseert Dirkzwager een gratis seminar over integriteit in arbeidsrelaties.

Integriteit speelt – zeker sinds de #MeToo-discussie – een steeds grotere rol in het arbeidsrecht. Niet alleen werkgevers zijn gebaat bij zicht op de geldende wet- en regelgeving en bij het hanteren van duidelijke gedragsregels, ook werknemers verlangen een veilige werkomgeving en podium om signalen en zorgen te kunnen uiten.

Dit seminar gaat in op integriteit in arbeidsrelaties. Met welke wet- en regelgeving dienen werkgevers rekening te houden? Hoe zien bruikbare, duidelijke gedragsregels eruit? Hoe kunnen werkgever en werknemer samenwerken om een veilige werkomgeving te creëren? Welke maatregelen zijn mogelijk bij grensoverschrijdend gedrag en hoe gaat de rechter hiermee om?

Bij dit kosteloze seminar geven wij onze zienswijze op deze vragen en staan we stil bij de mogelijkheden op basis van wet- en regelgeving en rechtspraak. Hierbij leggen we uit wat moet worden opgenomen in de gedragsregels om adequaat reageren in geval van grensoverschrijdend handelen van een werknemer mogelijk te maken en staan we stil bij de verplichting om een klokkenluidersregeling te hanteren (en de mogelijkheden die dit biedt).

We maken het zo concreet mogelijk en geven praktische tips voor de praktijk:

  • Welke verplichtingen gelden voor werkgevers op het gebied van integriteit?
  • Wat is het nut van gedragsregels en wat moet hierin staan? Met welke verplichtingen op basis van cao’s moet daarbij rekening worden gehouden?
  • Hoe kun je als werkgever het beste omgaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag? Waar hebben slachtoffers behoefte aan?
  • Welke maatregelen kunnen worden getroffen in geval van grensoverschrijdend handelen door een werknemer? Hoe kijken rechters hier tegenaan?

Deel 1: Wet- en regelgeving en gedragsregels

Tijdens het eerste deel van dit seminar staan we stil bij geldende wet- en regelgeving en verplichtingen uit goed werkgeverschap. Ook lichten we toe welke varianten er zijn op het gebied van gedragsregels, met welke cao-verplichtingen rekening moet worden gehouden en wat in goede, duidelijke gedragsregels moet staan om adequaat te kunnen reageren op voorkomende gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Tot slot staan we stil bij de Wet Huis voor klokkenluiders en de verplichte klokkenluidersregeling die werkgevers moeten hanteren.

Deel 2: praktisch advies

In het tweede deel van het seminar hanteren we een praktische benadering. Aan de hand van een casus bespreken we hoe om te gaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag en hoe daarbij op een correcte, mensvriendelijke manier om te gaan met klager én beklaagde. Daarbij bespreken we welke maatregelen mogelijk zijn en wat de lijn hieromtrent in de jurisprudentie is.

Tijdens het programma wordt ruimte ingebouwd voor vragen uit het publiek. Na afloop van het seminar bieden we de mogelijkheid om na te praten en vragen te stellen onder leiding van een van de advocaten.

Programma

14.45 uur Ontvangst met koffie en thee

15.15 uur Deel 1: Wet- en regelgeving, gedragsregels en Wet Huis voor klokkenluiders

16.00 uur Pauze met koffie en thee

16.15 uur Deel 2: praktisch advies en jurisprudentie

17.00 uur Afsluiting en aansluitend napraten met een drankje en een hapje

18.30 uur Einde

Locatie

Het Posttheater
Rosendaalsestraat 27
6824 CA Arnhem

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Donderdag1november
2018
Het event is geweest
Arnhem - Het Posttheater 14:45 - 17:00 uur
Voor wie
Het seminar is interessant voor HR- en P&O-adviseurs en -managers, leden van raden van bestuur en/of toezicht, ondernemers en bedrijfsjuristen.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events