Tickets
Gratis
Tijd
14:30 - 16:30 uur
Kennisevent
 1. Home
 2. Events
 3. Milieuverontreiniging en Aansprakelijkheid
Seminar

Milieuverontreiniging & Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.

Tijdens dit seminar praten onze deskundigen Bart de Haan, Teun van der Weijden en Elline Diedering u helemaal bij over de civielrechtelijke, persoonlijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheidsrisico’s met betrekking tot milieuverontreiniging.

Uiteraard komen ook tips & tricks voor het beperken van die risico’s aan bod. Tijdens dit seminar wordt in ieder geval stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

Civielrechtelijke aansprakelijkheid:

 • Contractuele aansprakelijkheid (aankoop/verkoop, garanties en vrijwaringen)
 • Buitenconctractuele aansprakelijkheid (onrechtmatige daad)
 • Tips en tricks: risico’s beperken

Bestuurdersaansprakelijkheid voor milieuverontreiniging

 • Grondslagen
 • Verweren
 • Risico’s en trends
 • Tips en tricks: risico’s beperken

Bestuursrechtelijke aansprakelijkheid

 • Zorgplichten (o.a. Wet milieubeheer en Wet bodembescherming)
 • Belang van de vergunning en van vergunningvoorschriften
 • Handhaving
 • Doorkijk naar de Omgevingswet

Heeft u zelf op voorhand een onderwerp waarop u graag de aandacht wilt vestigen? Neem dan contact op met Bart de Haan

Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Pe 2

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Opleidingspunten

Programma

14:00 Ontvangst
14:30 Presentatie
16:30 Borrel en napraten

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Komt u met het openbaar vervoer? Reisplanner
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
14:30 - 16:30 uur
Dit event is goed voorPe 2 opleidingspunten.

Dit seminar is interessant voor bestuurders, beleidsbepalers en juristen binnen de volgende sectoren:

 • industrie (chemie/farmacie/automotive)
 • energie
 • food/agri
 • transport
 • vastgoed
 • nutsbedrijven en netbeheerders
 • bouw
 • grondroerders

Sprekers

Teun van der Weijden

Advocaat

Teun werkt sinds 2017 als advocaat voor de sectie Overheid & Vastgoed in Arnhem, waar hij met name (vastgoed)ondernemingen en overheden bijstaat in civielrechtelijke vraagstukken en procedures. Hij heeft daarbij bijzondere aandacht voor projectontwikkeling, vastgoedtransacties en bodemverontreiniging. Teun is vaste docent in de cursus milieucoördinator van BMD Advies.

Bart de Haan

Advocaat - Associate partner

Bart de Haan is in 2005 beëdigd als advocaat en is sinds 1 oktober 2017 werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Overheid en Vastgoed. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, meer in het bijzonder het omgevingsrecht.

Elline Diedering

Advocaat

Ik houd mij als advocaat bezig met het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hierbij treed ik op voor verzekeringsmaatschappijen die zich geconfronteerd zien met een claim. Bestuurdersaansprakelijkheid en de internationale praktijk hebben hierbij mijn speciale aandacht.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events