Zoeken
  1. Newsflash Omgevingsrecht
Het event heeft al plaatsgevonden op 13 december 2018

KennismiddagNewsflash Omgevingsrecht

Op donderdag 13 december organiseert Dirkzwager 'Newsflash Omgevingsrecht': een Kennismiddag waarin wij u in korte nieuwsblokken informeren over de actualiteiten en relevante ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht.

Elke woensdag van de week is er wel wat nieuws te melden over het omgevingsrecht. De Raad van State publiceert op die dag namelijk wekelijks haar uitspraken. Na de Kennismiddag ‘Het Omgevingsrecht Draait Door’ van mei dit jaar zijn er op het vlak van het omgevingsrecht weer genoeg nieuwigheden te melden. Daarom organiseert de sectie Overheid &Vastgoed van Dirkzwager de Kennismiddag ‘Newsflash omgevingsrecht’ waarin wij u in korte nieuwsblokken informeren over de actualiteiten en relevante ontwikkelingen binnen uw werkgebied.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Wabo
De Wet algemene bepalingen (Wabo) en de omgevingsvergunning kennen we inmiddels al een tijd. Toch worden er nog regelmatig uitspraken gedaan op onderdelen van de Wabo die voorheen niet helemaal duidelijk waren. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen en het splitsen van bouwplannen, de vergunning van rechtswege, de impliciete omgevingsvergunning, de gecombineerde toepassing van kruimelgevallen en de verklaring van geen bedenkingen. Dirkzwager deelt dit graag met u tijdens deze Actualiteitenmiddag.

Ruimtelijke ordening
De belangrijkste bouwstenen van het omgevingsrecht zijn de gemeentelijke bestemmingsplannen. Een update van recente ontwikkelingen op dat vlak mag dan ook niet ontbreken. In ieder geval wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van brancheringsregelingen voor detailhandel in bestemmingsplannen in relatie tot de Europese Dienstenrichtlijn. Daar is na onze laatste Kennismiddag weer nieuws over te melden. Ook staan wij stil bij uiteenlopende interessante uitspraken, waarbij ook procedurele aspecten zoals de coördinatieprocedure de revue zullen passeren.

Handhaving
Het omgevingsrecht kent erg veel regels. Adequaat handhavingsbeleid is onmisbaar voor naleving daarvan. Op handhavingsgebied hebben zich verschillende interessante ontwikkelingen voorgedaan. Zo is de Raad van State van koers gewijzigd ten aanzien van de invordering van dwangsommen. Verder heeft de Raad van State ter voorlichting conclusies gevraagd over de gedoogbeslissing en over de rol van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht.

Planschade en compensatie in natura
Het afgelopen jaar heeft de Raad van State als hoogste planschade- en nadeelcompensatierechter een groot aantal uitspraken gedaan waarmee de Raad van State zijn visie geeft op de bekende leerstukken van normaal maatschappelijk risico, de juiste vergelijking van planologische regimes, hoe om te gaan met (niet) uitgewerkte bestemmingen bij de planvergelijking, de kaders van voorzienbaarheid en passieve risicoaanvaarding en last but not least de mogelijkheid van planschade in natura, de peildatum in relatie tot inkomensschade etc.

Natuur en milieu
Op het gebied van natuur en milieu mag de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uiteraard niet ontbreken. De conclusie van de Advocaat-Generaal en de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof worden behandeld. Wat betekent dit voor de plannen en projecten die zijn vergund met toepassing van de PAS?

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Wabo, Bart de Haan
14.00 uur Ruimtelijke ordening, Jasper Molenaar
14.30 uur Handhaving, Jelmer Keur
15.00 uur Pauze met koffie en thee
15.15 uur Planschade, Hanna Zeilmaker
15.45 uur Milieu en natuur, Marleen Vermeulen
16.15 uur Rondvraag
16.30 uur Afsluiting en borrel met gelegenheid tot napraten

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Donderdag13december
2018
Het event is geweest
Nijmegen - Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent 13:00 - 16:30 uur
Voor wie
Een ieder die te maken heeft met omgevingsrecht: gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties, bedrijven en burgers.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events