Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 21 juni 2022 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Online platforms: het juridisch speelveld
Webinar

Online platforms: het juridisch speelveld

De afgelopen jaren hebben de interacties en transacties tussen consumenten en aanbieders van producten en diensten zich grotendeels van de fysieke wereld naar de online wereld verplaatst.

De verkoop van producten en diensten (zowel B2C als B2B) vindt tegenwoordig veel plaats op online platforms. Daarbij valt te denken aan e-commerceplatformen, platforms voor (creatieve) content, social media en andere platforms die daarmee raakvlakken vertonen.

Het juridisch speelveld waarin deze online platforms zich bewegen is de laatste tijd in beweging. Er is allerlei nieuwe wetgeving op komst die de aandacht vraagt van platformaanbieders.

Op 21 juni 2022 organiseert Dirkzwager het webinarOnline platforms: het juridisch speelveld’. Advocaten Mark Jansen en Jeroen Lubbers praten u bij over de recente en aankomende regelgeving voor online platforms. In het webinar wordt stilgestaan bij diverse juridische thema’s die voor platformaanbieders van belang zijn.

De volgende hoofdthema’s worden in het seminar besproken:

  • Regulering van online platforms: nieuwe wetgeving op komst om afnemers en handelaren op online platforms te beschermen. Onder meer de Digital Services Act, Digital Markets Act en de Platform-to-Business-Verordening worden besproken
  • De rol van consumentenwetgeving op verkoop via online platforms
  • Reclame en advertising op online platforms, online reviews en de rol van EAN-codes en andere identifiers
  • Privacy op online platforms: gegevensbescherming en specifieke privacywetgeving voor online platforms

Er is tijdens het webinar voldoende gelegenheid om vragen te stellen via de chat. 

Inhoudelijke vragen of casus die u tijdens het webinar besproken zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u sturen naar lubbers@dirkzwager.nl

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang van het webinar
15:30 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 21 juni 2022 Webinar Online

Het webinar is hoofdzakelijk bedoeld voor iedere onderneming die producten en diensten (deels) online aanbiedt via een (eigen) online platform. Het seminar is daarnaast relevant voor bedrijfsjuristen, handelaren en consumenten die vaak in aanraking komen met online platforms. Een juridische achtergrond is niet vereist.

Sprekers

Jeroen Lubbers

Advocaat

Ik werk als advocaat op de sectie Intellectueel Eigendomsrecht (IE) en IT-recht. Ik procedeer en adviseer veel op het gebied van het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en onrechtmatige publicaties, waaronder ook reviews op internet.

Mark Jansen

Advocaat - Associate partner

Ik ben sinds 2007 advocaat op het gebied van IT- en privacyrecht. Ik houd me bezig met het adviseren over IT-contracten, adviseren/procederen bij mislukte automatisering en het adviseren/procederen over allerhande privacykwesties. Mijn cliënten zijn zowel afnemers als leveranciers, hoewel ik iets vaker de afnemer bijsta. Daarnaast verzorg ik veel lezingen en publicaties op het gebied van IT- en privacyrecht.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events