Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 16:30 uur
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Ontwikkelingen na einde Programma Aanpak Stikstof
Seminar

Ontwikkelingen na einde Programma Aanpak Stikstof

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zette op 29 mei 2019 een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van stikstof.

Denk aan de inwerkingtreding van de Spoedwet aanpak stikstof en de wet stikstofreductie en natuurherstel. Ook is er veel nieuwe jurisprudentie verschenen over stikstof, onder andere over interne en externe saldering en over handhavend optreden tegen PAS-melders.

In een seminar op donderdag 21 april a.s. tussen 14:00 en 16:30 uur praten Jasper Molenaar en Bart de Haan u bij over de huidige stand van zaken en over de (on)mogelijkheden om tot project- en planrealisatie te komen.

Tijdens het seminar is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Mocht u vooraf meer willen weten over dit seminar of vragen hebben die wij tijdens het seminar kunnen behandelen dan kunt u contact opnemen via email: dehaan@dirkzwager.nl.

Deelname aan het seminar is kosteloos.

De Nederlandse Orde van Advocaten kent voor dit seminar twee permanente opleidingspunten toe.

Pe 2

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Opleidingspunten

Programma

13:30 Ontvangst 
14:00 Aanvang seminar
16:30 Einde presentatie
16:30 Borrel en napraten

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Komt u met het openbaar vervoer? Reisplanner
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 16:30 uur
Dit event is goed voorPe 2 opleidingspunten.

Overheden en ontwikkelende marktpartijen. En andere belanghebbenden.

Sprekers

Jasper Molenaar

Advocaat - Partner

Jasper adviseert onder meer aan ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en aanpalende publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken zoals publiek private samenwerkingen en overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Bart de Haan

Advocaat - Associate partner

Bart de Haan is in 2005 beëdigd als advocaat en is sinds 1 oktober 2017 werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Overheid en Vastgoed. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, meer in het bijzonder het omgevingsrecht.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere ge√Įnteresseerden!

Komende events