Tickets
Gratis
Tijd
10:30 - 12:00 uur
Donderdag 3 februari 2022 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Praktische gevolgen Wtza en de Governancecode Zorg 2022
Webinar

Praktische gevolgen Wet toetreding zorgaanbieders en de Governancecode Zorg 2022

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) in werking getreden en is de nieuwe Governancecode Zorg 2022 van kracht geworden. Voor alle zorgaanbieders gelden daardoor nieuwe regels op het gebied van bestuur en toezicht.

Zo introduceert de Wtza een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningenprocedure die de toelatingensystematiek van de Wtzi vervangt en worden strengere eisen gesteld aan de bestuursstructuur van vergunningsplichtige zorgaanbieders. Daarnaast is de Governancecode Zorg 2022 geactualiseerd waardoor onder andere de positie van professionals wordt versterkt en een nieuwe regeling voor integriteit en belangenverstrengeling wordt geïntroduceerd. Deze wijzigingen hebben niet alleen invloed op de governance binnen zorgorganisaties, maar kunnen ook noodzaken tot wijziging van statuten, reglementen en informatieprotocollen. 

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de vereniging bestuurders in de zorg (NVZD) heeft Dirkzwager vanwege deze nieuwe wet- en regelgeving de modelstatuten voor stichtingen en de reglementen voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur volledig herzien en geactualiseerd.  

Wij informeren u graag over de praktische gevolgen van deze ontwikkelingen tijdens een interactief webinar op donderdag 3 februari 2022 van 10:30 tot 12:00 uur.

Tijdens dit webinar zullen prof. mr. Louis Houwen, mr. Marieke van Dongen, mr. dr. Charlotte Perquin-Deelen en mr. drs. Rosanne Kuiper bespreken wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet voor bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen en juristen van zorginstellingen, wat dit betekent voor uw statuten en reglementen? En op welke wijze u deze nieuwe ontwikkelingen binnen uw zorgorganisatie implementeren?

Tickets Voor dit event
Gratis
10:30 - 12:00 uur
Donderdag 3 februari 2022 Webinar Online

Deze lezing is interessant voor bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen en juristen van zorginstellingen.

Programma

10:15 inloggen met ontvangen link via Google Chrome
10:30 aanvang webinar
12:00 einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Marieke van Dongen

Advocaat - Associate partner

Marieke is sinds 1999 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager legal & tax. Zij werkt bij de sectie Gezondheidszorg en is specialist op het gebied van ondernemingsrecht binnen de gezondheidszorg. Marieke houdt zich onder andere bezig met governancevraagstukken, fusies, overnames, samenwerkingsverbanden en herstructureringen in de zorg en adviseert zorginstellingen over ondernemingsrechtelijke onderwerpen.

Charlotte Perquin-Deelen

Advocaat

Charlotte is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht in de zorg. Zij houdt zich onder meer bezig met governance- en aansprakelijkheidsvraagstukken bij (zorg)ondernemingen en adviseert zorginstellingen over ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Charlotte is in 2020 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is verbonden als fellow aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit) en is redactiesecretaris van Tijdschrift Ondernemingsrecht.

Louis Houwen

Advocaat - Partner

Louis Houwen is sinds 1993 werkzaam als advocaat-partner ondernemings- en gezondheidsrecht bij Dirkzwager legal & tax en adviseert voornamelijk zorg- en onderwijs instellingen, woningcorporaties, culturele organisaties en hun branche- en beroepsverenigingen. Als ervaren governancedeskundige ondersteunt hij het bestuur en raden van toezicht bij strategische vraagstukken en in hun onderlinge samenwerking. Daarnaast is Louis Houwen sinds 2011 als bijzonder hoogleraar private-public governance verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Rosanne Kuiper

Advocaat

Rosanne Kuiper is sinds januari 2020 werkzaam als advocaat op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Ze houdt zich met name bezig met ondernemingsrechtelijke vraagstukken binnen de gezondheidszorg.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events