De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
16:30 - 17:00 uur
Maandag 27 juli 2020 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Q&A webinar Digitale inzage in de zorg nu beschikbaar
Webinar

Q&A van webinar Digitale inzage en gegevensuitwisseling in de zorg - wat mag en moet er per 1 juli 2020?

Het webinar Digitale inzage en gegevensuitwisseling in de zorg - wat mag en moet er per 1 juli 2020? op 24 juni jl. heeft veel vragen opgeleverd. Nu is er een Q&A over de vragen van dit webinar beschikbaar.

De vragen die binnenkwamen tijdens en na het webinar op 24 juni jl. worden door onze specialisten Luuk Arends en Marloes Hulshof (advocaten Gezondheidszorg) in een vervolgwebinar beantwoord.

De link van dit webinar kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl onder vermelding van uw gegevens.

Al langere tijd wordt er vanuit de zorgsector en de overheid ingezet op digitale gegevensuitwisseling in de zorg. De tendens is hierbij dat een goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders onderling nodig is voor een goede kwaliteit van zorg.

Tegelijkertijd gelden er allerlei randvoorwaarden waaraan digitale gegevenswisseling in de zorg aan moet voldoen, zodat informatieoverdracht met inachtneming van het recht op privacy van de cliënt en veilig kan plaatsvinden. Deze randvoorwaarden zijn neergelegd in verschillende wetten en regels: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Algemene verordening gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene verordening bescherming (AVG en UAVG), de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Begz).

Omdat de regels versnipperd in verschillende wetten en besluiten zijn opgenomen, is het voor zorgaanbieders in de praktijk lastig om de bestaande en toekomstige regels goed te doorgronden: wat mag er nu eigenlijk wel in niet op het gebied van digitale gegevensuitwisseling?

Moet er wel of geen toestemming worden gevraagd aan de cliënt? Maakt het hierbij een verschil dat er sprake is van een samenwerkingsverband? Hoe zit het met het medisch beroepsgeheim?

En wat moet een zorginstelling in haar organisatie regelen voor de ‘nieuwe’ rechten van de cliënt op ‘elektronische inzage’ en ‘afschrift van de logging’ per 1 juli 2020?

 

Tickets Voor dit event
Gratis
16:30 - 17:00 uur
Maandag 27 juli 2020 Webinar Online

Dit webinar is interessant voor alle zorgaanbieders.

Programma

Heeft u het  webinar op 24 juni jl. gemist en wilt u dit webinar alsnog bekijken? Meld u dan aan via marketing@dirkzwager.nl, geef in de e-mail uw gegevens op dan sturen wij u de link toe.

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Advocaat

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is sinds juli 2016 werkzaam als advocaat gezondheidsrecht op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Marloes heeft een gecombineerde proces- en adviespraktijk op het gebied van het (klassieke) gezondheidsrecht. Zij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in het patiëntenrecht, het medisch aansprakelijkheidsrecht, het medisch tuchtrecht, de kwaliteitswetgeving in de zorg en het privacyrecht. Haar cliënten zijn zowel individuele beroepsbeoefenaren als de grotere zorginstellingen en (medische) aansprakelijkheidsverzekeraars. Daarnaast adviseert Marloes zorgaanbieders, (semi)publieke instellingen en gemeenten met grote regelmaat over vraagstukken in het sociaal domein (de Wmo 2015 en de Jeugdwet). Vooral het privacyrecht in het sociaal domein is een onderwerp waar Marloes zich veelvuldig mee bezig houdt.

Luuk Arends

Advocaat - Partner

Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events