Zoeken
  1. Regels voor reclame maken
Het event heeft al plaatsgevonden op 26 maart 2019

SeminarRegels voor reclame maken

Voor iedereen die goederen en diensten verkoopt en daarvoor reclame maakt, organiseert Dirkzwager op 26 maart het seminar 'Regels voor reclame maken'.

Wat is reclame?

Reclame is hét marketing-instrument om de verkoop van uw producten en diensten bekend te maken. Het begrip reclame is in de wet zeer breed gedefinieerd. Op iedere voorstelling van zaken is het reclamerecht van toepassing.
Dit betekent dat reclameregels gelden voor alle vormen van marketing en branding. Dus niet alleen voor advertenties, maar ook voor producten zelf én hun verpakking. Ook reclames voor de levering van diensten is onderworpen aan het reclamerechtelijke regiem.

Wij behandelen de verschillende vormen van reclame, zowel offline als online.

Het recht van eerlijke mededinging

Het reclamerecht beschermt zowel de belangen van consumenten, als die van de concurrentie. Oneerlijke reclame waarbij de gemiddelde consument wordt misleid, is verboden. Vergelijkende reclame die onjuist is of waarbij de concurrent wordt beschadigd, is eveneens ontoelaatbaar. Dit roept de vraag op: hoe moet u omgaan met uw eigen advertenties, verpakkingen en producten? En welke eisen kunt u stellen aan die van derden? Welke grenzen stelt het reclamerecht?

Misleiden of vergelijken?

Wij gaan in op de (on)rechtmatigheid van reclame-uitingen van uzelf en van derden. Waar ligt de grens tussen het publiek volledig informeren enerzijds en misleiding anderzijds? U wilt mogelijk uzelf gaan vergelijken met anderen of anderen vergelijken zich met u, maar wanneer is dat toegestaan? Welk bewijs mag worden gevergd ter onderbouwing van reclame? Wij behandelen de (on)mogelijkheden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Procedures over reclames

Wij lichten toe welke handhavingsmogelijkheden het reclamerecht biedt. Zo bespreken wij hoe een verbod op reclame kan worden geëist, welke mogelijkheden er bestaan tot het vorderen van rectificaties, en welke andere (rechts)maatregelen er getroffen kunnen worden door consumenten en concurrenten. Wij bespreken zowel de mogelijkheid van procedures voor de rechter, als de klachtprocedure bij de Reclame Code Commissie.

Tips

Omdat u veel zorg besteedt aan de manier waarop u uw producten en diensten aanbiedt, maar tegelijk niet benadeeld wilt worden door de concurrentie, is het van belang om de reclameregels te kennen. Een juridisch beleid op de inhoud van reclame-uitingen is bovendien aan te bevelen, omdat dat afstraalt op uw onderneming. Wij geven u daarom concrete tips.

Programma

14.00 uur Ontvangst met koffie & thee
14.15 uur Opening & deel 1 van het seminar
15.00 uur Pauze met koffie & thee
15.30 uur Start Deel 2 van het seminar
16.15 uur Afsluiting en borrel

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Dinsdag26maart
2019
Het event is geweest
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 14:00 - 16:15 uur
Voor wie
Dit seminar is interessant voor iedereen die op wat voor wijze dan ook adverteert.
Spreker(s)
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events