Zoeken
 1. Schaarse Publieke Rechten
Het event heeft al plaatsgevonden op 21 maart 2019

SeminarSchaarse Publieke Rechten

Een actuele ontwikkeling, een nieuw seminar: experts van Dirkzwager op het gebied van Europees recht, bestuursrecht en aanbestedingsrecht praten u bij.

Een nieuwe rechtsnorm

In de literatuur en (inmiddels ook uit) de rechtspraak wordt steeds vaker een rechtsnorm aangenomen voor de verdeling van schaarse publieke rechten. Die norm komt voort uit het beginsel van gelijke kansen en uit Europese regelgeving (Dienstenrichtlijn/VWEU). Het gevolg is dat overheden schaarse rechten niet zonder meer aan een bepaalde (markt)partij kunnen toebedelen. Ook buiten het domein van het aanbestedingsrecht moeten overheden vaak transparant zijn en een formele procedure volgen voor de selectie van (markt)partijen.

Welke rechten?

De ontwikkeling raakt een waaier aan verschillende publieke rechten, waaronder (de exploitatie van):

 • Speelautomatenhallen;
 • Rondvaartboten;
 • Marktstandplaatsen;
 • Coffeeshops;
 • De organisatie van evenementen of collectieve festiviteiten;
 • (Bepaalde) parkeervergunningen.

(zie voor meer voorbeelden de handreiking “Schaarse vergunningen” van de VNG)

Ook de toebedeling van “private” publieke rechten kan bijzondere verplichtingen meebrengen. Denk aan verkoop van grond voor ontgronding, verhuur van een sportaccommodatie of oudpapierinzameling.

In anderhalf uur behandelen wij recente rechtspraak en gaan wij in op vragen als:

 • Wanneer zijn publieke rechten als vergunningen en subsidies ‘schaars’?
 • Welke verplichtingen gelden in dat geval?
 • Hoe is een overheid voldoende transparant?
 • Welke verdelingsmethoden zijn toegestaan: “wie het eerst komt…”, loting, inhoudelijke selectie?
 • (Ver)gunnen voor onbepaalde tijd: mag het nog?
 • Wat zijn de (juridische) gevolgen als de vereiste transparantie en correcte verdelingsmethode (onverhoopt) achterwege zijn gebleven?

Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie & thee
14.45 uur Eerste presentatie
15.30 uur Pauze met koffie & thee
15.45 uur Afsluitende presentatie
16.30 uur Borrel en gelegenheid tot napraten

Meer informatie & inbrengen casus

Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Frank Cornelissen. Ook kunt u hem mailen met inhoudelijke vragen of casus die u tijdens het seminar besproken zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen.

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Donderdag21maart
2019
Het event is geweest
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 14:30 - 16:30 uur
Voor wie
Overheidsjuristen en allen die zich bezighouden met het opstellen van verordeningen en subsidieregelingen, met de toebedeling van vergunningen of subsidies, of met uitgifte van schaarse grondposities.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events