Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Woensdag 2 februari 2022 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Selectieprocedure verplicht bij grondverkoop door overheden
Webinar

Selectieprocedure verplicht bij grondverkoop door overheden

De Hoge Raad heeft in november 2021 een arrest gewezen dat grote invloed heeft op de praktijk van grondverkoop door gemeenten.

Wil een overheid grond verkopen, dan volgt uit het recente Didam-arrest dat alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans op het stuk grond moeten krijgen (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Overheden moeten mededingingsruimte en een passende mate van openbaarheid bieden. Als uitgangspunt moeten overheden een selectieprocedure met objectieve, toetsbare en redelijke criteria organiseren.

Tony van Wijk, Jasper Molenaar, Joske Hagelaars en Frank Cornelissen praten u bij op 2 februari 2022 bij over de gevolgen van dit arrest voor de grondpraktijk van overheden. Het arrest roept veel vragen op, zoals:

  • Wat betekent het arrest voor reeds gesloten overeenkomsten?
  • Welke gevolgen heeft het arrest voor projecten waarbij onderhandelingen gaande zijn, maar nog geen definitieve overeenkomsten zijn gesloten?
  • Hoe verhoudt het arrest zich tot het aanbestedingsrecht?
  • Moet een gemeente in het vervolg grondverkoop hetzelfde organiseren als een aanbesteding?
  • Wanneer is sprake van een passende mate van openbaarheid?
  • Welke rechtsbescherming hebben marktpartijen als door overheden niet de benodigde transparantie wordt geboden?
  • Wanneer is sprake van 'uniciteit' (één geschikte gegadigde) zodat toch onderhands mag worden verkocht

Tijdens het webinar is er voldoende gelegenheid tot het stellen van van vragen.

Deelname aan het webinar is kosteloos.

Programma

13:50 Inloggen met de ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Woensdag 2 februari 2022 Webinar Online

Dit webinar is interessant voor eenieder die zich bezighoudt met aanbestedingen, gebieds- en projectontwikkelaars, grondverkoop en bouw. Voor zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als aan de kant van inschrijvers en (ver)kopers en gebieds- en projectontwikkelaars.

Sprekers

Tony van Wijk

Advocaat - Partner

Advocaat & partner aanbestedings- en bouwrecht. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, netbeheerders, universiteiten en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij, waaronder (ICT-)leveranciers en aannemers.

Jasper Molenaar

Advocaat - Partner

Jasper adviseert onder meer aan ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en aanpalende publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken zoals publiek private samenwerkingen en overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Joske Hagelaars

Advocaat - Associate partner

Sinds 2013 maak ik deel uit van de sectie Overheid en Vastgoed bij Dirkzwager in Nijmegen. Ik houd me bezig met algemeen bestuursrecht en in het bijzonder het grensvlak tussen privaat- en bestuursrecht. Ik procedeer veel voor en tegen overheden over handhaving, overheidsaansprakelijkheid en in het bijzonder onteigeningsrecht en nadeelcompensatie. Alle juridische aspecten van grondverwerving komen daarbij aan de orde. Met ons team begeleiden we vastgoedontwikkelingen van begin tot eind. Regelmatig zitten we daarbij ook aan de andere kant van de tafel. We hebben ruime ervaring in het bijstaan van particulieren, agrariërs en andere ondernemers die geconfronteerd worden met ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in hun woon- en werkomgeving.

Frank Cornelissen

Advocaat - Associate partner

Frank is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en mededingingsrecht. Hij adviseert (semi-)overheden en bedrijven onder meer bij aanbestedingsprocedures, bij (het opstellen van) contracten in de bouw, bij concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures in arbitrage - bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events