Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 17:00 uur
Dinsdag 26 september 2023 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Seminar Aanbesteden van IT contracten
Seminar

Aanbesteden van IT contracten

Het goed aanbesteden van ICT is niet eenvoudig. IT-projecten zijn op zichzelf al ingewikkeld en daar komt dan het aanbestedingsrecht nog eens bovenop. Tijdens dit seminar gaan we het over dit spanningsveld hebben, waarbij de aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden aan bod komen en we ‘tips & tricks’ geven voor het aanbesteden en sluiten van een goed IT-contract.

ICT grijpt vaak diep in op de organisatie en het is lastig alle technische uitdagingen vooraf altijd goed te voorzien. Dat vergt een bepaalde flexibiliteit. ICT-inkoop valt bovendien bij veel organisaties regelmatig tussen wal en schip: juristen vinden het te technisch, inkopers zien de juridische risico’s niet afdoende en IT’ers worden te laat betrokken of vice versa. De eindverantwoordelijkheid dat het totale PvE ook goed en volledig is zweeft vaak.

Hoewel vaak wordt aangenomen dat er met aanbesteden weinig flexibiliteit is, biedt het aanbestedingsrecht ook mogelijkheden. Denk aan de concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedures met onderhandeling, het innovatiepartnerschap. Ook voor wijzigingen (scopewijzingen, aanvullende leveringen, updates en upgrades) tijdens de uitvoering geeft het aanbestedingsrecht ruimte. 

Tijdens dit seminar gaan we dan ook in op vragen als:

  • Hoe kom je tot een goed IT-contract?
  • Wat moet er in ieder geval in een IT-contract staan?
  • Welke aanbestedingsprocedure is geschikt voor de inkoop van IT? En hoe kan je hierin samenwerken met andere aanbestedende diensten?
  • Hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk krijgt wat je wilt (denk aan functioneel en/of technisch specificeren van de eisen)?
  • Hoe zit het met het voorschrijven van een merk en het toestaan en toetsen van gelijkwaardigheid?
  • Hoe ga je om met wijzigingen tijdens de uitvoering en welke ruimte biedt het Aanbestedingsrecht daarbij?
  • Hoe manage je vervolgens het IT-project na gunning, gelet op het contract en het aanbestedingsrecht?

Het seminar wordt gegeven door Iris Neddaoui-Docter en Mark Jansen. Iris adviseert (semi-)overheden en ondernemingen over alles rondom een aanbestedingsprocedure, vanaf de keuze voor het type procedure tot het opstellen en redigeren van aanbestedingsdocumenten, verificatievragen en gunningsbeslissingen. Ook staat zij deze cliënten bij in gerechtelijke procedures. Mark is IT-advocaat en houdt zich o.a. bezig met het uitonderhandelen van IT-contracten en het voeren van procedures over mislukte automatiseringen.

Programma

14:00 Ontvangst
14:30 Start bijeenkomst
16:30 Einde bijeenkomst en aansluitend borrel

 

 

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 17:00 uur
Dinsdag 26 september 2023 Dirkzwager Arnhem

Het seminar is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het aanbesteden van ICT. Het seminar is in de eerste plaats gericht op de aanbestedende diensten, maar uiteraard zijn ook inschrijvers op aanbestedingen van harte uitgenodigd. Het seminar zal met name interessant zijn voor juristen, inkopers, salesmanagers, contractmanagers en IT’ers van de partijen.

 

Sprekers

Iris Neddaoui-Docter

Advocaat - Senior

Iris is senior advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Op het gebied van bouwrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen onder meer bij het opstellen en beoordelen van onder andere bouw-, aannemings- en architectenovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij (indien nodig tot aan de rechter of de Raad van Arbitrage) in geschillen over bijvoorbeeld meer- en minderwerk, oplevingsperikelen, gebreken, waarschuwingsplichten, kostenverhogende omstandigheden, etc. De UAV 2012 en de UAV-GC 2005 spelen hierin vaak een rol. Op het gebied van aanbestedingsrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen over alles rondom een aanbestedingsprocedure, vanaf de keuze voor het type procedure tot het opstellen en redigeren van aanbestedingsdocumenten, verificatievragen en gunningsbeslissingen. Ook staat zij deze cliënten bij in gerechtelijke procedures.

Mark Jansen

Advocaat - Associate partner

Mark Jansen heeft ruim 15 jaar ervaring met IT- en privacyrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de afhandeling van incidenten zoals datalekken, ransomware en cyberincidenten. Hij adviseert over IT-contracten en procedeert bij mislukte automatisering en over allerhande privacykwesties. Daarnaast verzorgt Mark veel lezingen en publicaties op het gebied van IT- en privacyrecht.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events