Zoeken
  1. Seminar Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gesneuveld: hoe nu verder?

SeminarSeminar Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gesneuveld: hoe nu verder?

De gevolgen zijn groot nu de Raad van State een streep heeft gezet door het Programma Aanpak Stikstof. Hoe nu verder?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zette op 29 mei 2019 een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In deze uitspraak betrok de Afdeling de antwoorden van het Hof van Justitie op prejudiciële vragen. Hieruit blijkt waar het PAS in strijd is met de Europese regelgeving.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor bestemmingsplannen en vergunningen, waarin gebruik is gemaakt van het PAS. Inmiddels vernietigde de Afdeling al meerdere bestemmingsplannen en vergunningen die gebruik maakten van het PAS. De vraag is hoe nu moet worden omgegaan met activiteiten die leiden tot stikstofemissies. Kan voor dergelijke activiteiten nog toestemming worden verkregen? De vraag is van groot belang voor zowel overheden als ontwikkelende marktpartijen.

Op 26 september 2019 organiseren Dirkzwager en SAB het seminar 'Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gesneuveld: hoe nu verder?', waarin vooral wordt ingegaan op de gevolgen van de uitspraken van de Afdeling voor projecten die stikstof uitstoten. Er wordt tevens uitgebreid stilgestaan bij mogelijke oplossingsrichtingen. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

 

Programma

13:30 uur   Ontvangst

14:00 uur   Presentaties

15:00 uur   Pauze

16:30 uur   Borrel


Mocht u vooraf meer willen weten over dit seminar, neem dan contact op met een van sprekers.

Deelname aan het seminar is kosteloos.

De Nederlandse Orde van Advocaten kent voor dit seminar twee permanente opleidingspunten toe.

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Donderdag26september
2019
Nijmegen - Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent 14:00 - 16:30 uur
Voor wie
Overheden en ontwikkelende marktpartijen
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.