Tickets
Gratis
Tijd
11:00 - 12:00 uur
Donderdag 6 juli 2023 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Staatssteun en duurzaamheid: de herziene Algemene Groepsvrijstellingsverordening nader toegelicht
Webinar

Staatssteun en duurzaamheid: de herziene Algemene Groepsvrijstellingsverordening nader toegelicht

Op donderdag 6 juli 2023 organiseren onze staatssteunspecialisten Sjaak van der Heul en Thomas Arnold een webinar over staatssteun ten behoeve van de energietransitie en duurzaamheid. Tijdens het webinar lichten Sjaak van der Heul en Thomas Arnold de mogelijkheden tot overheidsbijdragen voor de energietransitie toe aan de hand van casusvoorbeelden.

Staatssteun en de (herziene) Algemene Groepsvrijstellingsverordening

(Semi-)overheden kunnen in beginsel slechts staatssteun verstrekken als deze na melding vooraf is goedgekeurd door de Europese Commissie. De AGVV maakt het mogelijk om ook zonder voorafgaande melding en goedkeuring bepaalde vormen van staatssteun toe te kennen. In de gewijzigde AGVV heeft de Commissie, in lijn met haar klimaatdoelstellingen en de uitwerking daarvan in de Green Deal, de vrijstelling uitgebreid op het gebied van duurzaamheid en milieu.

De gewijzigde AGVV vergroot de mogelijkheden voor (semi-)overheden om steun te verlenen voor projecten die gericht zijn op milieubescherming, energie-effici├źntie, hernieuwbare energie en andere duurzame initiatieven. Ook op onderwerpen als steun voor kleine- en middelgrote ondernemingen en onderzoek, innovatie en ontwikkeling heeft de Commissie de vrijstelling verruimd.

Een beroep op de AGVV is pas aan de orde als sprake is van staatssteun. Tijdens het webinar maken Sjaak van der Heul en Thomas Arnold tevens inzichtelijk in welke gevallen een maatregel geen staatssteun oplevert en een beroep op de AGVV (of een andere vrijstelling)aldus overbodig is.

Voor inbreng van vragen maken wij graag gelegenheid. Uw vragen en/of casus kunt u vooraf toesturen aan arnold@dirkzwager.nl.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Programma

10:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
11:00 Aanvang van het webinar
12:00 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
11:00 - 12:00 uur
Donderdag 6 juli 2023 Webinar Online

Dit seminar is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met staatssteun en/of de energietransitie, zowel aan de kant van steunverlenende (semi-)overheden als steunontvangende ondernemingen.

Sprekers

Sjaak van der Heul

Advocaat - Senior

Sjaak is werkzaam in de vakgroep aanbesteding, mededinging en staatssteun op de sectie Ondernemingsrecht op onze kantoren in Arnhem en Nijmegen. Hij adviseert bedrijven en zorginstellingen over de mogelijkheden om samen te werken in overeenstemming met het mededingingsrecht.

Thomas Arnold

Advocaat

Thomas is sinds 2019 werkzaam in de vakgroep Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun op de sectie Ondernemingsrecht op onze kantoren in Arnhem en Nijmegen. Hij maakt daarnaast onderdeel uit van het Energieteam.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events