Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 17:45 uur
Donderdag 21 september 2023 Nederlands Openlucht Museum Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Symposium
Lezing

Symposium Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht

Op donderdag 21 september a.s. vindt het Symposium plaats ter gelegenheid van de publicatie van het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht dat in september zal verschijnen in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut (Kluwer).

De zorg, het onderwijs, de culturele sector en de woningcorporatiesector (het semipublieke domein) kennen een geheel eigen aard en dynamiek, mede door de invloed van zowel private als publieke belangen en de maatschappelijke taakopdracht. Het semipublieke domein ziet zichzelf geconfronteerd met snel veranderende wet- en regelgeving en een toename van governancevereisten en is met regelmaat onderwerp van het publieke debat. Een fundamentele analyse op ondernemingsrechtelijk en governancegebied van dit domein is dan ook op haar plek. Het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht heeft primair een juridische insteek, maar op onderdelen ook een meer multidisciplinair karakter. De redactie heeft vooraanstaande wetenschappers en praktijkjuristen bereid gevonden een bijdrage te leveren aan dit Handboek. Een brede waaier aan onderwerpen passeert de revue, waaronder governance, rechtsvormen, concernverhoudingen, bestuurs- en toezichtmodellen, de positie van leden en aandeelhouders, belangenverstrengeling, bestuurdersaansprakelijkheid, medezeggenschap, overheidstoezicht, financiële verslaglegging en faillissementen binnen het semipublieke domein.

Tijdens het Symposium zullen verschillende sprekers hun licht laten schijnen op de actuele onderwerpen die spelen binnen het ondernemingsrecht van het semipublieke domein. 

Programma

14:00 Ontvangst
14.30 Opening door de dagvoorzitter
mr. dr. Charlotte Perquin-Deelen, universitair docent VHI en senior advocaat Dirkzwager
14.35 Publieke belangen als onderdeel van de bestuursopdracht?
prof. mr. Matthijs de Jongh, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam
15.00 Inclusief strategisch partnerschap
prof. dr. ir. Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar governance in het (semi)publieke domein Zijlstra Center VU Amsterdam
15.25 Maatschappelijk (verantwoord) ondernemerschap: lessen uit het semipublieke domein
prof. mr. Louis Houwen, bijzonder hoogleraar private public governance Tias, Tilburg University en partner Dirkzwager
15.50 Pauze
16.15  Morele dilemma’s in de boardroom
prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar corporate governance Tias, Tilburg University
16.40

Paneldiscussie
1) prof. dr. Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar organisatie en bestuur integrale zorg, Tias Tilburg University en bestuursvoorzitter Vilans

2) mr. drs. Wouter Amersfoort, director governance and structuring in the (semi) public sector, PwC Nederland

3) prof. mr. Matthijs de Jongh, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

4) prof. dr. ir. Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar governance in het (semi) publieke domein Zijlstra Center VU Amsterdam

5) prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar corporate governance Tias, Tilburg University

17.30 Boekaanbieding en korte reflectie
mr. Fred Hammerstein, oud-raadsheer Hoge Raad, voormalig voorzitter Scheidsgerecht Gezondheidszorg en arbiter NAI
17.45 Borrel

Locatie

Nederlands Openlucht Museum
Hoeferlaan 4
6816 SG Arnhem
Komt u met het openbaar vervoer? Reisplanner
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 17:45 uur
Donderdag 21 september 2023 Nederlands Openlucht Museum Arnhem

Het Symposium is bedoeld voor wetenschappers, juristen, bestuurders, commissarissen en bestuurssecretarissen die actief zijn in het semipublieke domein.

Sprekers

Charlotte Perquin-Deelen

Advocaat - Senior

Charlotte is advocaat en cognitiefilosoof en is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht binnen het semipublieke domein. Zij houdt zich in haar dagelijkse praktijk voornamelijk bezig met governancevraagstukken, boardroom dynamics, inrichting van bestuur en toezicht, herstructureringen en samenwerkingen. Charlotte is in 2020 gepromoveerd op het multidisciplinaire onderwerp Biases in de boardroom en de raadkamer. Zij is Universitair Docent bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit), is redactiesecretaris van Tijdschrift Ondernemingsrecht, publiceert regelmatig en geeft cursussen en lezingen.

Louis Houwen

Advocaat - Partner

Louis Houwen is sinds 1993 werkzaam als advocaat-partner ondernemings- en gezondheidsrecht bij Dirkzwager legal & tax en adviseert voornamelijk zorg- en onderwijs instellingen, woningcorporaties, culturele organisaties en hun branche- en beroepsverenigingen. Als ervaren governancedeskundige ondersteunt hij het bestuur en raden van toezicht bij strategische vraagstukken en in hun onderlinge samenwerking. Daarnaast is Louis Houwen sinds 2011 als bijzonder hoogleraar private-public governance verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Robert Andes

Advocaat

Robert Andes is sinds 2020 werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager. In het bijzonder richt hij zich op de civiele proces- en cassatiepraktijk.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events