Tickets
Gratis
Tijd
9:30 - 11:00 uur
Woensdag 22 november 2023 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Twee jaar na Didam – Actualiteiten gelijke kansen bij gronduitgifte en andere overheidscontracten
Webinar

Twee jaar na het Didam-arrest

Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad zijn baanbrekende Didam-arrest. Overheidslichamen moeten sindsdien als uitgangspunt openbare (tender)procedures organiseren voordat zij privaatrechtelijke overeenkomsten ten aanzien van schaarse rechten sluiten.

Het Didam-arrest bracht een stroom aan lagere rechtspraak en publicaties in de rechtsliteratuur op gang. Eén jaar na het Didam-arrest en in het voorjaar van 2023 hebben wij u op de hoogte gebracht van de vele ontwikkelingen. Inmiddels is het weer tijd voor een nieuwe update over de meest recente ‘Didam-jurisprudentie’.

In een uur tijd praten Tony van Wijk, Frank Cornelissen en Mathijs Jonkers u bij via een webinar. U kunt kosteloos aan het webinar deelnemen.

Aan de orde komen in elk geval:

  • Toepasselijkheid van het Didam-arrest op andere situaties dan grondverkoop, waaronder grondruil, vestiging van erfpachtrechten en verhuur
  • Onderhandse contractering met (semi)publieke partijen (woningcorporaties, ProRail)
  • De relevantie van het Didam-arrest voor netbeheerders
  • De voortzetting van bestaande relaties, zoals verlenging van een huurovereenkomst
  • De beleidsvrijheid bij verkoop waarmee een gewenste planologische ontwikkeling wordt bevorderd
  • Parallellen tussen de eisen die aan een tender- en aanbestedingsprocedure worden gesteld
  • Gevolgen van ‘Didam’ voor bestaande overeenkomsten

Tijdens het webinar is er ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Voor vragen of suggesties over het webinar kunt u vooraf contact opgenomen met Frank Cornelissen 

 

Programma

09:20 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
09:30 Aanvang van het webinar
11:00 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
9:30 - 11:00 uur
Woensdag 22 november 2023 Webinar Online

Dit webinar is interessant voor eenieder die zich bezighoudt met aanbestedingen, gebieds- en projectontwikkelaars, grondverkoop en bouw. Voor zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als aan de kant van inschrijvers en (ver)kopers en gebieds- en projectontwikkelaars.

Sprekers

Tony van Wijk

Advocaat - Partner

Advocaat & partner aanbestedings- en bouwrecht. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, netbeheerders, universiteiten en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij, waaronder (ICT-)leveranciers en aannemers.

Frank Cornelissen

Advocaat - Associate partner

Frank is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en mededingingsrecht. Hij adviseert (semi-)overheden en bedrijven onder meer bij aanbestedingsprocedures, bij (het opstellen van) contracten in de bouw, bij concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures in arbitrage - bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Mathijs Jonkers

Advocaat

Mathijs is werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor te Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Hij adviseert zowel (semi-)overheden als inschrijvende ondernemingen bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Ook staat hij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events