Tickets
Gratis
Tijd
14:30 - 15:30 uur
Donderdag 20 april 2023 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Webinar “Didam”: gevolgen voor de reeds gesloten overeenkomst
Webinar

Webinar “Didam”: gevolgen voor de reeds gesloten overeenkomst

Op 4 april 2023 verscheen een uitspraak in de originele Didam-zaak (het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de bodemprocedure) waarin de rechter oordeelt dat een (koop)overeenkomst in strijd met de regels uit het Didam-arrest “vernietigbaar” is. Kort daarvoor vond een Utrechtse rechter dat de sanctie “nietigheid” is en weer anderen vinden dat dergelijke sancties alleen bij ernstige schendingen aan de orde zijn.

In een webinar van één uur praten de specialisten van de sectie Overheid & Vastgoed u bij. Zij gaan in op het volgende:

 

  • Zijn overeenkomsten gesloten in strijd met het Didam-arrest geldig, nietig of vernietigbaar? Waar hangt het vanaf?
  • Hoe moeten overheden en ondernemingen in de tussentijd omgaan met de onzekerheid?
  • Welke risico’s loopt een koper/huurder van overheidsvastgoed?
  • Hoe moeten verkopers en kopers omgaan met het geval dat vastgoed in het verleden in overheidshanden is geweest? Moet de koper verifiëren of eerdere transacties “Didam-proof” waren? Moet het overheidslichaam daaraan meewerken?
  • Hoe gaat de notaris ermee om als niet vaststaat dat de voorgenomen overdracht of eerdere overdrachten “Didam-proof” waren?

 

Tijdens het webinar is ook ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

 

Voor vragen of suggesties over het webinar kunt u vooraf contact opnemen met Frank Cornelissen via cornelissen@dirkzwager.nl.

Programma

14:20 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:30 Aanvang van het webinar
15:30 Einde van het webinar

 

 

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:30 - 15:30 uur
Donderdag 20 april 2023 Webinar Online

Dit webinar is interessant voor eenieder die zich bezighoudt met aanbestedingen, gebieds- en projectontwikkeling, grondverkoop en bouw.

Sprekers

Frank Cornelissen

Advocaat - Associate partner

Frank is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en mededingingsrecht. Hij adviseert (semi-)overheden en bedrijven onder meer bij aanbestedingsprocedures, bij (het opstellen van) contracten in de bouw, bij concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures in arbitrage - bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Tony van Wijk

Advocaat - Partner

Advocaat & partner aanbestedings- en bouwrecht. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, netbeheerders, universiteiten en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij, waaronder (ICT-)leveranciers en aannemers.

Joske Hagelaars

Advocaat - Associate partner

Sinds 2013 maak ik deel uit van de sectie Overheid en Vastgoed bij Dirkzwager in Nijmegen. Ik houd me bezig met algemeen bestuursrecht en in het bijzonder het grensvlak tussen privaat- en bestuursrecht. Ik procedeer veel voor en tegen overheden over handhaving, overheidsaansprakelijkheid en in het bijzonder onteigeningsrecht en nadeelcompensatie. Alle juridische aspecten van grondverwerving komen daarbij aan de orde. Met ons team begeleiden we vastgoedontwikkelingen van begin tot eind. Regelmatig zitten we daarbij ook aan de andere kant van de tafel. We hebben ruime ervaring in het bijstaan van particulieren, agrariërs en andere ondernemers die geconfronteerd worden met ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in hun woon- en werkomgeving.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events