De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
15:30 - 17:00 uur
Maandag 8 maart 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Webinarreeks Distributie, Franchise en Agentuur deel III
Webinar

Webinarreeks Distributie, Franchise en Agentuur deel III

In het eerste kwartaal van ons nieuwe jaar bespreekt het ‘DFA Team’ van Dirkzwager graag in vogelvlucht met u de aandachtspunten bij Distributie, Franchise en Agentuur. Dit zullen wij doen in een reeks van 3 webinars op 19 januari, 8 en 22 maart 2021. In de reeks komen de drie onderwerpen afzonderlijk aan bod.

Maak kennis met Distributie, Franchise en Agentuur, en waarom deze combinatie.

Er zijn verschillende manieren om producten en diensten op de markt te brengen. Startende ondernemers verzorgen veelal zelf de verkoop van hun producten en/of diensten. Wanneer de afzet van het bedrijf toeneemt en er wellicht zelfs voorruitzicht is op internationale groei kan het interessant zijn om uit te kijken naar alternatieve of extra verkoopkanalen. Verkoop- en afzetkanalen zijn er in allerlei soorten en maten maar veel gebruikte vormen zijn: distributie, franchise en agentuur. Elke samenwerkingsvorm heeft andere praktische maar ook juridische kenmerken.

Deze drie samenwerkingsvormen bespreken wij graag met u. Voor alle deze vormen geldt dat de samenwerking de concurrentie op de markt niet dusdanig mag beperken dat het in strijd komt met de (Europese) mededingingsregels. Ook dit aspect zal tijdens de webinars aan de orde komen.


Inhoud webinar Agentuur 8 maart 2021:

De samenwerkingsvorm agentuur is al jaren in (Europese) wetgeving verankerd en kent een flinke set aan dwingende regels ter bescherming van de handelsagent. Kenmerk van agentuur is dat er door de verkopende ondernemer (de principaal) een agent wordt aangesteld die bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de verkoper en de klant. De agent krijgt hiervoor een commissie van de verkoper.

De agent kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Deze vorm lijkt in de praktijk op veel vlakken op distributie. Wij zien in onze praktijk en de rechtspraak dat deze figuren regelmatig met elkaar worden verward. Omdat de juridische ‘spelregels’ wel erg van elkaar verschillen vertellen wij u graag meer over de (dwingende) wetgeving over agentuur en de uitwerking daarvan in de praktijk.

Mocht u vooraf meer willen weten over deze webinarreeks, neem dan contact op met Cindy Snelders-van de Kamp, via e-mail snelders@dirkzwager.nl of telefoon 026 353 83 14. Of stuur een e-mail naar marketing@dirkzwager.nl.

De webinars lenen zich er voor om afzonderlijk gevolgd te worden. Deelname is kosteloos.

Tickets Voor dit event
Gratis
15:30 - 17:00 uur
Maandag 8 maart 2021 Webinar Online

Ondernemers en (bedrijfs)juristen. Wij zullen tijdens de webinars de rechtsrelatie vanuit beide kanten belichten. De webinars worden praktisch ingestoken en zijn minder geschikt voor zeer ervaren juristen en advocaten.

Programma

15:20 Inloggen met de ontvangen link
15:30 Aanvang webinar
17:00 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Cindy Snelders-van de Kamp

Advocaat - Senior

Cindy is sinds 2008 advocaat en werkzaam in de (internationale) commerciële contractenpraktijk binnen onze sectie Ondernemingsrecht. Zij adviseert en procedeert over onder andere in- en verkoopovereenkomsten, distributie- en samenwerkingsovereenkomsten. Cindy heeft niet alleen oog voor de juridische aspecten maar ook voor de commerciële belangen die spelen binnen uw organisatie.

Lotte te Linde

Advocaat

Lotte is sinds 2016 werkzaam op de sectie Ondernemingsrecht in Arnhem. Daarvoor heeft Lotte Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij de afstudeerrichtingen Burgerlijk recht en Strafrecht volgde. Tijdens haar studie heeft Lotte tevens relevante werkervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren in Nederland en op de Nederlandse Antillen en binnen de rechterlijke macht. Lotte haar dagelijkse praktijk bestaat uit het adviseren over en begeleiden van geschillen binnen de rechtspersoon, het begeleiden van fusies en overnames en het adviseren over commerciële contracten zoals (distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten).

Sjaak van der Heul

Advocaat - Senior

Sjaak is werkzaam in de vakgroep aanbesteding, mededinging en staatssteun op de sectie Ondernemingsrecht op onze kantoren in Arnhem en Nijmegen. Hij adviseert bedrijven en zorginstellingen over de mogelijkheden om samen te werken in overeenstemming met het mededingingsrecht.

Dylan Goossens

Advocaat

Dylan is werkzaam binnen de sectie Ondernemingsrecht. In zijn dagelijkse praktijk adviseert hij nationale en internationale ondernemingen van uiteenlopende aard en omvang over ondernemings- en contractenrechtelijke vraagstukken.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events