Zoeken
  1. Home
  2. Events
  3. Workshop Intellectuele Eigendom voor ondernemers - Bestrijding van inbreuken en namaak

WorkshopWorkshop Intellectuele Eigendom - Bestrijding van inbreuken en namaak

Op 28 mei 2020 organiseert Dirkzwager de workshop IE-recht voor ondernemers met of zonder juridische achtergrond: Bestrijding van inbreuken en namaak.

Bedrijven, instellingen en andere ondernemers komen dagelijks in aanraking met IE-rechten, zoals auteursrechten, merken- en handelsnaamrechten, octrooirechten, modelrechten en aanverwante rechten zoals bedrijfsgeheimen. In de praktijk merken wij dat deze rechten vaak onbekend terrein zijn. Maar IE-rechten spelen een essentiële rol in de dagelijkse bedrijfsvoering en vormen vaak het kapitaal van een onderneming of instelling. Indien het ontwikkelen van producten of technologieën uw core business is, zal de bescherming en exploitatie van IE-rechten een belangrijkste onderdeel van uw onderneming zijn. Maar ook bij de vormgeving, branding en de (online) presentatie en verkoop van uw producten en diensten, spelen IE-rechten een essentiële rol. Het is van belang dat ondernemingen en instellingen hiervan op de hoogte zijn en adequate maatregelen treffen om de IE-rechten ten aanzien van hun producten en diensten te beschermen en te exploiteren.

In drie workshops diepen wij samen met u de volgende thema’s uit:

Aan de hand van standaard contractsbepalingen, of een casus, belichten wij de verschillende fases in de bescherming en exploitatie van IE-rechten: van de ontwikkeling van een product of dienst, naar de exploitatie daarvan, en de handhaving tegen inbreuken. De presentaties, en door ons opgestelde voorbeeldbepalingen, zijn achteraf beschikbaar via onze website.

De workshops zijn ook bedoeld om inzichten te delen en daarover te discussiëren. Er bestaat dus de mogelijkheid om vooraf vragen toe te zenden aan ons, waarvan wij een selectie zullen bespreken tijdens de workshops.

Workshop van 28 mei 2020 - Bestrijding van inbreuken en namaak 

In deze workshop staat de bestrijding van inbreuken en de bescherming tegen namaak centraal. Oftewel, hoe kunt u IE-rechten handhaven in de praktijk tegenover anderen? Is het mogelijk om copy cats en kopieergedrag aan te pakken? Wanneer ‘lijkt’ een product of dienst ‘teveel’?

Hierdoor rijst de vraag: waar heeft u recht op bij inbreuk? En wat kunt u (of moet (!) u volgens de jurisprudentie) doen om uw concurrent te stoppen? Er is sneller sprake van inbreuk op IE-rechten en slaafse nabootsing dan u denkt.

Aan de hand van veel voorbeelden uit de rechtspraak en onze eigen praktijk (met illustraties) bespreken wij de mogelijkheden om tegen inbreuken op te treden. Wij geven u tijdens de workshop ook concrete tips die u kunt gebruiken om zo uw producten beter te beschermen. Wij bespreken de eisen waaraan een goede sommatiebrief moet voldoen. En wij gaan in op de vorderingen die mogelijk zijn in juridische procedures, waaronder een verbod in kort geding (met dwangsom), schadevergoeding en de volledige proceskostenregeling die geldt voor IE-zaken.

Deelname aan deze workshop is kosteloos.

Programma

13.30 uur ontvangst 
14.00 uur aanvang deel 1 
15.00 uur pauze 
15.35 uur aanvang deel 2 
16.30 uur afsluiting en borrel

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Donderdag28mei
2020
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 14:00 - 16:30 uur
Voor wie
Ondernemers met of zonder juridische achtergrond.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.