Zoeken
  1. Home
  2. Events
  3. Workshop Intellectuele Eigendom voor ondernemers - Exploitatie van IE-rechten

WorkshopWorkshop Intellectuele Eigendom: Exploitatie van IE-rechten

Op 17 maart 2020 organiseert Dirkzwager de workshop IE-recht voor ondernemers met of zonder juridische achtergrond: Exploitatie van IE-rechten.

Bedrijven, instellingen en andere ondernemers komen dagelijks in aanraking met IE-rechten, zoals auteursrechten, merken- en handelsnaamrechten, octrooirechten, modelrechten en aanverwante rechten zoals bedrijfsgeheimen. In de praktijk merken wij dat deze rechten vaak onbekend terrein zijn. Maar IE-rechten spelen een essentiële rol in de dagelijkse bedrijfsvoering en vormen vaak het kapitaal van een onderneming of instelling. Indien het ontwikkelen van producten of technologieën uw core business is, zal de bescherming en exploitatie van IE-rechten een belangrijkste onderdeel van uw onderneming zijn. Ook bij de vormgeving, branding en de (online) presentatie en verkoop van uw producten en diensten, spelen IE-rechten een essentiële rol. Het is van belang dat ondernemingen en instellingen hiervan op de hoogte zijn en adequate maatregelen treffen om de IE-rechten ten aanzien van hun producten en diensten te beschermen en te exploiteren.

In drie workshops diepen wij samen met u de volgende thema’s uit:

Aan de hand van standaard contractsbepalingen, of een casus, belichten wij de verschillende fases in de bescherming en exploitatie van IE-rechten: van de ontwikkeling van een product of dienst, naar de exploitatie daarvan, en de handhaving tegen inbreuken. De presentaties, en door ons opgestelde voorbeeldbepalingen, zijn achteraf beschikbaar via onze website.

De workshops zijn ook bedoeld om inzichten te delen en daarover te discussiëren. Er bestaat dus de mogelijkheid om vooraf vragen toe te zenden aan ons, waarvan wij een selectie zullen bespreken tijdens de workshops.

Workshop 17 maart 2020 - Exploitatie van IE-rechten

In deze workshop staat de exploitatie van de verschillende IE-rechten centraal: op welke wijze kunnen IE-rechten geëxploiteerd worden en in welke samenwerkingsvormen spelen IE-rechten een rol? Wij zullen daarbij concreet ingaan op de afspraken die gemaakt kunnen worden in het kader van een overdracht van IE-rechten, licentieovereenkomsten en R&D overeenkomsten. Aan de hand van modelbepalingen en casusposities bespreken wij de (juridische) keuzes die u als ondernemer of instelling kunt en moet maken als uw product zelf of in samenwerking met een partner naar de markt brengt. We vertellen u welke slimme verdienmodellen (royaltyafspraken) u kunt gebruiken en wijzen u op de andere aandachtspunten bij het opstellen en/of onderhandelen over een licentie- of R&D overeenkomst.

Deelname aan deze workshop is kosteloos

Programma

13.30 uur ontvangst
14.00 uur aanvang deel 1 
15.00 uur pauze
15.35 uur aanvang deel 2 
16.30 uur afsluiting en borrel

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Dinsdag17maart
2020
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 14:00 - 16:30 uur
Voor wie
Ondernemers, juristen en niet-juristen
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.