De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 30 maart 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg en Recht Lezing: Actuele ontwikkelingen bestuur en toezicht in de zorg
Webinar

Zorg en Recht Lezing: Actuele ontwikkelingen bestuur en toezicht in de zorg

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De Wbtr beoogt de wettelijke regels voor bestuur en toezicht voor alle rechtspersonen te uniformeren en met name voor stichtingen, verenigingen en coöperaties verder aan te scherpen.

Daarnaast hebben IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en de NZa (Nederlands Zorgautoriteit) gezamenlijk een nieuw toezichtkader voor Goed Bestuur gepubliceerd en wordt ook de Governancecode Zorg 2017 op onderdelen worden aangescherpt.

Het ministerie van VWS heeft nieuwe wettelijke maatregelen voor de versterking van het intern toezicht en een integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders aangekondigd en wil nadere voorwaarden stellen aan winstuitkeringen in de zorg. Bovendien worden door de recente fiscale vrijstellingsbepalingen voor de vennootschapsbelasting aanvullende eisen gesteld aan de (statutaire) inrichting van het bestuur en toezicht van (complexe) zorgorganisaties.

Op het gebied van bestuur en toezicht krijgen zorg-, jeugd- en welzijnsinstellingen te maken met veel veranderingen en nieuwe maatregelen die belangrijke gevolgen hebben voor hun governance en de taken en verantwoordelijkheden van de raden van bestuur en de raden van toezicht. Het gaat dan vooral om onafhankelijkheid en belangenverstrengeling, de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, de (uniforme) normen voor integere en proactieve taakvervulling, en de nieuwe ontslagvoorzieningen voor bestuurders en toezichthouders.

Tijdens deze interactieve lezing bespreken Louis Houwen, Charlotte Perquin-Deelen en Rosanne Kuiper de praktische gevolgen van deze nieuwe wetgeving, beleidsregels en governancenormen en geven een doorkijk naar de nog te verwachten overheidsmaatregelen.

Uiteraard is er voldoende ruimte voor uw vragen en casuïstiek.

Alle lezingen lenen zich er voor om afzonderlijk gevolgd te worden. Deelname is kosteloos.

Dit jaar staan de volgende lezingen op het programma:

 

 

 

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 30 maart 2021 Webinar Online

Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Charlotte Perquin-Deelen

Advocaat

Charlotte is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht in de zorg. Naast haar praktijk is zij verbonden als fellow aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit), redactiesecretaris van Tijdschrift Ondernemingsrecht, toezichthouder in de zorg en geeft zij cursussen en lezingen.

Rosanne Kuiper

Advocaat

Rosanne Kuiper is sinds januari 2020 werkzaam als advocaat op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Ze houdt zich met name bezig met ondernemingsrechtelijke vraagstukken binnen de gezondheidszorg.

Louis Houwen

Advocaat - Partner

Louis Houwen is sinds 1993 werkzaam als advocaat-partner ondernemings- en gezondheidsrecht bij Dirkzwager legal & tax en adviseert voornamelijk zorg- en onderwijs instellingen, woningcorporaties, culturele organisaties en hun branche- en beroepsverenigingen. Als ervaren governancedeskundige ondersteunt hij het bestuur en raden van toezicht bij strategische vraagstukken en in hun onderlinge samenwerking. Daarnaast is Louis Houwen sinds 2011 als bijzonder hoogleraar private-public governance verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events