Tickets
Gratis
Tijd
10:00 - 11:30 uur
Woensdag 17 mei 2023 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg en Recht lezing: Privacy in het sociaal domein: actuele ontwikkelingen
Webinar

Zorg en Recht lezing: Privacy in het sociaal domein: actuele ontwikkelingen

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van het sociaal domein.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van het sociaal domein. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning op basis van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook hebben de gemeenten de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van schuldhulpverlening. Tegelijkertijd is er met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het nodige veranderd op het gebied van het privacyrecht. In de praktijk blijkt dat het privacyrecht regelmatig ‘schuurt’ met de taken die gemeenten op het gebied van het sociaal domein hebben. Zeker daar waar het gaat over (domeinoverstijgende) samenwerking in het sociaal domein. In dit webinar bespreken we de door ons meest gehoorde knelpunten uit de praktijk en geven we tips hoe met deze knelpunten om te gaan. Dit doen we mede aan de hand van actuele ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak. Uiteraard wordt ook het wetsvoorstel ‘Wet aanpak samenhangende meervoudige problematiek in het sociaal domein’ (Wams) besproken.

 

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Dit tweede kwartaal staan de volgende lezingen op het programma:

Dinsdag 18 april | Toezichthouders in de zorg

Woensdag 17 mei | Privacy in het sociaal domein: actuele ontwikkelingen

Dinsdag 23 mei | Zorgaanbieders in het Zvw-domein: kansen en uitdagingen

Donderdag 15 juni | Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang: wat nu?

 

Programma

09:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
10:00 Aanvang van het webinar
11:30 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
10:00 - 11:30 uur
Woensdag 17 mei 2023 Webinar Online
Dit event is onderdeel van een reeks. Bekijk andere evenementen uit deze reeks

Deze lezing is interessant voor zowel gemeenten als zorgaanbieders die actief zijn op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

Sprekers

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Advocaat

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is sinds juli 2016 werkzaam als advocaat gezondheidsrecht op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Marloes heeft zich binnen het gezondheidsrecht specifiek gespecialiseerd in (onder meer) het patiëntenrecht, de klacht- en kwaliteitswetgeving, de gedwongen zorgwetgeving en het privacyrecht. Ook heeft zij veel kennis op het gebied van het sociaal domein. Marloes maakt bovendien deel uit van het privacyteam en cybersecurity team van Dirkzwager, waarin zij haar kennis op het gebied van het gezondheidsrecht combineert met haar kennis op het gebied van privacy en cybersecurity.

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Haar focus ligt op patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht, het privacyrecht en kwaliteitswetgeving. Zij staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures (op grond van de Wkkgz en de Wvggz) en zorgverleners tijdens tuchtprocedures. Verder adviseert zij gemeenten op het gebied van sociaal domeinwetgeving. In het kader van Milou's specialisatie privacyrecht in de zorg is zij lid van het multidisciplinaire privacyteam van Dirkzwager. Zij adviseert onder meer over de privacyrechtelijke rollen van zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen en privacycompliance in dat verband, beoordeelt verwerkersovereenkomsten en overeenkomsten voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid en stelt deze overeenkomsten op. Ook biedt zij eerste hulp bij datalekken.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Uit dezelfde reeks

Aanmelden voor gehele Reeks

Komende events