De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 7 oktober 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg en Recht Lezing: Toepassing nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018
Webinar

Zorg en Recht Lezing: Toepassing nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen. De wet beschrijft een aantal adviesbevoegdheden voor cliëntenraden.

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in werking getreden. De informatierechten, de aanspraak op financiële middelen en de instemmings- en adviesbevoegdheden van cliëntenraden zijn hierdoor op belangrijke onderdelen uitgebreid, en de bestaande instellingsreglementen en samenwerkingsovereenkomsten moesten worden aangepast, officieel vóór 1 januari 2021.

Louis Houwen, Tom van Malssen en Margo Hengeveld bespreken de gevolgen van een en ander voor de inrichting van de cliëntmedezeggenschap in deze lezing en geven concrete handreikingen voor de praktische toepassing van de nieuwe wet- en regelgeving.

De lezing is interactief en er is voldoende gelegenheid via de chat vragen te stellen aan de sprekers.

Alle lezingen lenen zich er voor om afzonderlijk gevolgd te worden. Deelname is kosteloos.

Dit  jaar staan de volgende lezingen op het programma:

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 7 oktober 2021 Webinar Online

Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.

Programma

13:50 Inloggen met de ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Margo Hengeveld

Advocaat

Margo Hengeveld heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2018 is zij werkzaam als advocaat. Zij werkt in de civiele proces- en cassatiepraktijk van Dirkzwager. Verder adviseert en procedeert zij over algemene civielrechtelijke kwesties binnen de gezondheidszorg.

Louis Houwen

Advocaat - Partner

Louis Houwen is sinds 1993 werkzaam als advocaat-partner ondernemings- en gezondheidsrecht bij Dirkzwager legal & tax en adviseert voornamelijk zorg- en onderwijs instellingen, woningcorporaties, culturele organisaties en hun branche- en beroepsverenigingen. Als ervaren governancedeskundige ondersteunt hij het bestuur en raden van toezicht bij strategische vraagstukken en in hun onderlinge samenwerking. Daarnaast is Louis Houwen sinds 2011 als bijzonder hoogleraar private-public governance verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Tom van Malssen

Advocaat bij de Hoge Raad - Associate partner

Ik ben gespecialiseerd in het procederen in hoger beroep en cassatie binnen het gehele civiele spectrum en geef leiding aan de cassatiepraktijk van Dirkzwager.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events