Zoeken
  1. Zorg & Recht: Conflicthantering in de boardroom
Het event heeft al plaatsgevonden op 14 juni 2018

LezingZorg & Recht: Conflicthantering in de boardroom

Op donderdag 14 juni 2018 vindt de Dirkzwager-lezing over conflicthantering in de boardroom plaats. Aan de hand van praktijkcasus bespreken prof. mr. Louis Houwen en mr. Henk Hoving dilemma’s en nieuwe inzichten over de onderlinge verhouding tussen bestuurders en toezichthouders.

Verschil van inzicht tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht kan snel escaleren in een ernstig conflict. Daarbij raken ook andere interne spelers, zoals ondernemings- en cliëntenraad, en externe instanties, zoals de IGJ en zorgverzekeraars, betrokken. De Governancecode Zorg 2017 onderkent dat conflicten binnen zorginstellingen een zorgvuldige en effectieve aanpak vragen. Hoe kan men vanuit de eigen rol het beste omgaan met beleidsmatige geschillen? En hoe kan voorkomen worden dat een conflict escaleert? Niet elk conflict tussen bestuurders en toezichthouders is een arbeidsconflict. Wat kunnen bestuurders doen als toezichthouders tekortschieten, zonder dat hun arbeidsrechtelijke positie direct in gevaar komt? Welke invloed heeft de WNT hier op het gedrag van bestuurders? Wat zijn de gevolgen van de machtspositie van het MSB in de ziekenhuizen en hoe kunnen de raad van bestuur en de raad van toezicht daar adequaat op inspelen?

 

Tijdens deze lezing bespreken governancedeskundige Louis Houwen en arbeidsrechtspecialist Henk Hoving hun ervaringen met dergelijke geschillen. Heeft u vragen? Wij zullen u ruimschoots de gelegenheid bieden om ze te stellen. Hebt u aandachtspunten uit de praktijk die volgens u het bespreken waard zijn, dan kunt u die vooraf mailen aan houwen@dirkzwager.nl of hoving@dirkzwager.nl.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten en aan de (overige) advocaten van de secties Gezondheidszorg en Arbeidsrecht van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW). Heeft u deze uitnodiging echter persoonlijk van ons per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezing kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Stadsschouwburg - Theatercafé
Keizer Karelplein 32h
6511 NH Nijmegen

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Donderdag14juni
2018
Het event is geweest
Nijmegen - Stadsschouwburg - Theatercafé 14:00 - 17:00 uur
Sector(en)
Voor wie
Deze lezing is vooral interessant voor: bestuurders, toezichthouders, secretarissen raden van bestuur en bedrijfsjuristen van zorginstellingen.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events