Zoeken
  1. Zorg & Recht: Dure medicijnen

LezingZorg & Recht: Dure medicijnen

Op dinsdag 18 juni 2019 vindt een Dirkzwager-lezing plaats in de reeks Zorg & Recht met als onderwerp Dure medicijnen.

De forse kosten van bepaalde geneesmiddelen zijn vaak in het nieuws, maar zijn afnemers en toezichthouders echt machteloos daartegen? Sjaak van der Heul en Stefan Donkelaar bespreken tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheden die de geneesmiddelenwetgeving en de mededingingsregels bieden om te hoge prijzen zoveel mogelijk te voorkomen. Een beroep kan worden gedaan op het kartelverbod ter voorkoming van concurrentiebeperkende pay for delay-constructies, excessieve prijzen worden steeds vaker aangemerkt als misbruik van een economische machtspositie (excessieve prijzen en prijsdiscriminatie), gezamenlijke inkoop van medicijnen wordt van overheidswege gestimuleerd, evenals magistrale apotheekbereidingen.

De sprekers behandelen al deze onderwerpen primair vanuit het perspectief van de zorgaanbieders. De lezing is evenwel interessant voor iedereen die zich bezighoudt met de inkoop of magistrale bereiding van geneesmiddelen.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten en aan de (overige) advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW) per bijeenkomst. Heeft u deze uitnodiging als relatie van Dirkzwager per e-mail van ons ontvangen? In dat geval is deelname aan de Zorg & Rechtlezingen voor u als relatie van Dirkzwager kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Stadsschouwburg - Theatercafé
Keizer Karelplein 32h
6511 NH Nijmegen

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u aan te melden.

Dinsdag18juni
2019
Nijmegen - Stadsschouwburg - Theatercafé 14:15 - 17:00 uur
Voor wie
Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders, maar met name interessant voor iedereen die zich bezighoudt met de inkoop of magistrale bereiding van geneesmiddelen.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.