Zoeken
  1. Zorg & Recht: e-health

LezingZorg & Recht: e-health

Op donderdag 23 mei 2019 vindt een Dirkzwager-lezing plaats in de reeks Zorg & Recht met als onderwerp e-health.

E-health (elektronische gezondheidszorg) is bezig met een flinke opmars. E-health is inmiddels niet meer weg te denken en speelt in de dagelijkse praktijk een steeds grotere rol: online behandelmodules, beeldbellen, zorgrobots, elektronische thuismetingen, elektronische sleutelkastjes en een elektronische persoonlijke gezondheidsomgeving waarbinnen de patiënt ál zijn medische gegevens kan beheren. In het kader van e-health spelen veel juridische vraagstukken, bijvoorbeeld ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, de vastlegging van (complexe) samenwerkingen, big data en privacy (de uitwisseling van gezondheidsgegevens). Ernst-Jan van de Pas en Christel Jeunink (IE/IT-advocaten) en Luuk Arends, Marloes Hulshof en Lidewij Bergsma (advocaten gezondheidszorg) bespreken tijdens deze multidisciplinaire lezing de (on)mogelijkheden van e-health en zij geven praktijktips over de implementatie van e-health in de zorgverlening.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten en aan de (overige) advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW) per bijeenkomst. Heeft u deze uitnodiging als relatie van Dirkzwager per e-mail van ons ontvangen? In dat geval is deelname aan de Zorg & Rechtlezingen voor u als relatie van Dirkzwager kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Stadsschouwburg - Theatercafé
Keizer Karelplein 32h
6511 NH Nijmegen

Sprekers

Luuk ArendsAdvocaat - Partner
Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd. Lees meer over Luuk Arends
Ernst-Jan van de PasAdvocaat - Partner
Ernst-Jan van de Pas beschouwt zichzelf als “technology-advocaat”. Hij richt zich concreet op IT-recht, Privacy en Intellectuele Eigendom. Zijn cliënten bestaan uit ziekenhuizen en andere zorginstellingen, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook grote en kleinere ondernemingen variërend van multinationals tot start-ups. Lees meer over Ernst-Jan van de Pas
Lidewij BergsmaAdvocaat
Lidewij Bergsma is sinds 2017 als advocaat gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. In haar dagelijkse praktijk houdt Lidewij zich bezig met het adviseren van en procederen namens zorgaanbieders en individuele zorgverleners op het gebied van medisch tuchtrecht, medisch strafrecht, privacy in de gezondheidszorg, handhavingskwesties en farmaceutisch recht. Lees meer over Lidewij Bergsma
Marloes HulshofAdvocaat
Marloes heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar dagelijkse praktijk houdt Marloes zich bezig met het adviseren van zorgaanbieders en individuele zorgverleners over het bestuursrechtelijk gezondheidsrecht. Haar specialisaties liggen vooral op het gebied van het Sociaal Domein en de Jeugdwet in het bijzonder. Lees meer over Marloes Hulshof
Christel JeuninkAdvocaat - Senior
Christel Jeunink is sinds 2001 advocaat op het gebied van intellectuele eigendom, reclamerecht en internetrecht. Haar focus ligt op begeleiden van research & development trajecten en het adviseren over samenwerkings- en licentieovereenkomsten. Verder adviseert Christel over het merken-, handelsnaam-, modellen- en auteursrecht. Tevens is zij actief op het gebied van het reclamerecht en begeleid zij domeinnamengeschillen. Christel staat ondernemingen, kennisinstellingen en particulieren bij. Zij adviseert, procedeert en stelt contracten op voor haar cliënten. Lees meer over Christel Jeunink

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u aan te melden.

Donderdag23mei
2019
Nijmegen - Stadsschouwburg - Theatercafé 14:00 - 17:00 uur
Voor wie
Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.