De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:15 - 17:00uur
Donderdag 19 september 2019Stadsschouwburg - Theatercafé Nijmegen
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg & recht: Integriteit en belangenverstrengeling
Lezing

Zorg & recht: Integriteit en belangenverstrengeling

Op donderdag 19 september 2019 vindt een Dirkzwager-lezing plaats in de reeks Zorg & Recht met als onderwerp Integriteit en belangenverstrengeling.

We kennen allemaal de actuele problematiek voor de zorgpraktijk zoals belangenverstrengeling, oneigenlijk gebruik van zorggelden, #MeToo en de invloed van de ziekenhuiscultuur op het sterftecijfer. Zowel uit de Governancecode Zorg als uit de rechtspraak vloeit voort dat bestuurders, toezichthouders, professionals en leidinggevende functionarissen waarden en normen moeten hanteren die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Integriteit staat daarbij centraal. Dat wordt onder andere vertaald in een open aanspreekcultuur, gedegen evaluatie van bestuur en toezicht en het tegengaan van iedere schijn van belangenverstrengeling.

De vraag is welke maatregelen de raad van bestuur, de raad van toezicht en andere leidinggevende functionarissen moeten nemen om te voldoen aan deze en meer integriteiteisen. En als deze maatregelen vervolgens zijn geïmplementeerd, wat betekent dit daadwerkelijk in de bestuurskamer en op de werkvloer? Hoe kan de organisatie ‘aan de slag’ met het thema ‘integriteit’? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor BV-constructies?

Tijdens de lezing zal allereerst prof. mr. Louis Houwen het relevante juridische kader schetsen, u meenemen in de recente casuïstiek (Buurtzorg, Alliade, Privazorg en De Seizoenen) en ingaan op de recente voorstellen van de bewindslieden d.d. 9 en 10 juli jongstleden om een publiekrechtelijke norm voor integer en goed bestuur te formuleren. Vervolgens gaat mr. drs. Charlotte Perquin-Deelen in op de gedragsmatige aspecten van ‘integriteit’, mede naar aanleiding van haar in januari 2020 te verschijnen multidisciplinaire proefschrift getiteld ‘Biases in de Boardroom en de Raadkamer’ (Radboud Universiteit). Tot slot toont mr. Henk Hoving u hoe integriteit uitwerkt in de praktijk aan de hand van enkele interactieve casus die ontleend zijn aan de actuele praktijk.

De lezing zal worden afgesloten met een borrel. Het belooft een interessante middag te worden waar ruim voldoende tijd is voor het stellen van vragen, het uitwisselingen van ervaringen en netwerken.

TicketsVoor dit event
Gratis
14:15 - 17:00uur
Donderdag 19 september 2019Stadsschouwburg - Theatercafé Nijmegen
Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten en aan de (overige) advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW) per bijeenkomst. Heeft u deze uitnodiging als relatie van Dirkzwager per e-mail van ons ontvangen? In dat geval is deelname aan de Zorg & Rechtlezingen voor u als relatie van Dirkzwager kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Stadsschouwburg - Theatercafé
Keizer Karelplein 32h
6511 NH Nijmegen

Sprekers

Louis Houwen

Advocaat - Partner

Louis Houwen is sinds 1993 werkzaam als advocaat ondernemings- en gezondheidsrecht en als partner verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen in Nijmegen en Arnhem. Houwen adviseert voornamelijk zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties en hun brancheorganisaties.

Henk Hoving

Advocaat - Partner

Mijn specialisatie bestaat uit het adviseren en procederen op het terrein van het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en stakingsrecht, fusies & overnames, pensioen, bestuur/toezicht en WNT. Met meer dan 30 jaar ervaring als advocaat arbeidsrecht & pensioenrecht ben ik de aangewezen sparring partner van bestuurders, directeuren HR en toezichthouders.

Charlotte Perquin-Deelen

Advocaat

Charlotte is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht in de zorg. Naast haar praktijk is zij verbonden als fellow aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit), is zij redactiesecretaris van Tijdschrift Ondernemingsrecht en geeft zij cursussen en lezingen.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events