Zoeken
  1. Zorg & recht: Integriteit en belangenverstrengeling

LezingZorg & recht: Integriteit en belangenverstrengeling

Op donderdag 19 september 2019 vindt een Dirkzwager-lezing plaats in de reeks Zorg & Recht met als onderwerp Integriteit en belangenverstrengeling.

De media maken regelmatig melding van #MeToo-praktijken, klokkenluiders die tegenwerking ervaren en gevallen van ongewenste belangenverstrengeling in de zorg. De Governance Code Zorg bepaalt dat bestuurders, toezichthouders, professionals en leidinggevende functionarissen waarden en normen moeten hanteren die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Integriteit staat daarin centraal. Dat wordt onder andere vertaald in een open aanspreekcultuur en het tegengaan van iedere vorm en schijn van belangenverstrengeling. De raad van bestuur zal maatregelen moeten nemen om veilig melden van misstanden mogelijk te maken (een “klokkenluidersregeling”) en belangenverstrengeling op alle niveaus in de organisatie te voorkomen. Aan de hand van recente praktijkgevallen zullen Louis Houwen en Henk Hoving tijdens deze lezing de belangrijkste juridische aspecten van integriteit en belangenverstrengeling bespreken.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten en aan de (overige) advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW) per bijeenkomst. Heeft u deze uitnodiging als relatie van Dirkzwager per e-mail van ons ontvangen? In dat geval is deelname aan de Zorg & Rechtlezingen voor u als relatie van Dirkzwager kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Stadsschouwburg - Theatercafé
Keizer Karelplein 32h
6511 NH Nijmegen

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u aan te melden.

Donderdag19september
2019
Nijmegen - Stadsschouwburg - Theatercafé 14:15 - 17:00 uur
Voor wie
Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events