De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 27 mei 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg & Recht Lezing: Inkopen in het sociaal domein
Webinar

Zorg & Recht Lezing: Inkopen in het sociaal domein

Over de gemeentelijk inkoop van voorzieningen in het sociaal domein is geregeld veel te doen.

De inkoopkaders en -procedures die op dit moment veel gebruikt worden lijken niet altijd bij te dragen aan de gewenste selectie van zorgaanbieders door gemeenten bij het organiseren van de ondersteuning. Ook blijkt er in de praktijk verschillend te worden gedacht over de vraag wanneer sprake is van een reële prijs.

Luuk Arends, Ralph Tak en Frank Cornelissen gaan aan de hand van hun ervaringen in op deze problematiek. Daarnaast bespreken zij de recente ontwikkelingen die op het gebied van zorginkoop in het sociaal domein spelen, zoals het Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 en de voorgestelde wijziging van de Jeugdwet op basis waarvan het mogelijk wordt een aantal zorgvuldigheidseisen bij de inkoop van zorg nader vast te stellen.

De lezing is interactief en er is voldoende gelegenheid via de chat vragen te stellen aan de sprekers.

Alle lezingen lenen zich er voor om afzonderlijk gevolgd te worden. Deelname is kosteloos.

Dit  jaar staan de volgende lezingen op het programma:

 

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 27 mei 2021 Webinar Online

Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Luuk Arends

Advocaat - Partner

Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd.

Ralph Tak

Advocaat

Ralph is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is bestuursrechtelijk gespecialiseerd. Ralph houdt zich onder meer bezig met conflicten op het gebied van toezicht en handhaving. Daarnaast adviseert hij en procedeert hij voor zorgaanbieders actief binnen het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg). Ook houdt Ralph zich bezig met juridische vraagstukken rondom zorgverkoop.

Frank Cornelissen

Advocaat - Senior

Frank is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en mededingingsrecht. Hij adviseert (semi-)overheden en bedrijven onder meer bij aanbestedingsprocedures, bij (het opstellen van) contracten in de bouw, bij concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures in arbitrage - bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events