De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 21 september 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg & Recht Lezing: Resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting in de Wmo
Webinar

Zorg & Recht Lezing: Resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting in de Wmo

De Wmo, hoe werkt resultaatgericht beschikken en wat betekent het in de praktijk.

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein naar gemeenten in 2015 zijn de decentrale overheden op zoek gegaan naar nieuwe manieren van werken die zoveel mogelijk aansluiting vinden bij de persoonlijke omstandigheden en levensfase van mensen, bij de veranderde maatschappij en eveneens bij een efficiënte uitvoeringspraktijk.

Eén van deze nieuwe vormen betreft het resultaatgericht werken. Bij deze vorm van werken neemt de gemeente een beschikking waarbij het resultaat, bijvoorbeeld een schoon en leefbaar huis, centraal staat.

De Centrale Raad van Beroep heeft in oktober 2018 een streep gezet door het beschikken in een te behalen resultaat omdat bij een dergelijke manier van beschikken cliënten niet weten op hoeveel ondersteuning zij recht hebben. In reactie hierop is een wet voorgesteld op basis waarvan het voor gemeenten mogelijk blijft resultaatgericht te beschikken en waarbij het rechtszekerheidsbeginsel gerespecteerd wordt.

In deze lezing leggen Marloes Roetert Steenburggen-Hulshof, Ralph Tak en Luuk Arends uit hoe resultaatgericht beschikken werkt en wat dit in de praktijk gaat betekenen. Daarnaast staan sprekers stil bij het nieuw kader voor rechtsbescherming van de cliënt waarmee het eenvoudiger wordt om geschillen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening door zorgaanbieders te beslechten.

De lezing is interactief en er is voldoende gelegenheid via de chat vragen te stellen aan de sprekers.

Alle lezingen lenen zich er voor om afzonderlijk gevolgd te worden. Deelname is kosteloos.

Dit  jaar staan de volgende lezingen op het programma:

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 21 september 2021 Webinar Online

Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link op Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Advocaat

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is sinds juli 2016 werkzaam als advocaat gezondheidsrecht op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Marloes heeft een gecombineerde proces- en adviespraktijk op het gebied van het (klassieke) gezondheidsrecht. Zij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in het patiëntenrecht, het medisch aansprakelijkheidsrecht, het medisch tuchtrecht, de kwaliteitswetgeving in de zorg en het privacyrecht. Haar cliënten zijn zowel individuele beroepsbeoefenaren als de grotere zorginstellingen en (medische) aansprakelijkheidsverzekeraars. Daarnaast adviseert Marloes zorgaanbieders, (semi)publieke instellingen en gemeenten met grote regelmaat over vraagstukken in het sociaal domein (de Wmo 2015 en de Jeugdwet). Vooral het privacyrecht in het sociaal domein is een onderwerp waar Marloes zich veelvuldig mee bezig houdt.

Ralph Tak

Advocaat

Ralph is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is bestuursrechtelijk gespecialiseerd. Ralph houdt zich onder meer bezig met conflicten op het gebied van toezicht en handhaving. Daarnaast adviseert hij en procedeert hij voor zorgaanbieders actief binnen het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg). Ook houdt Ralph zich bezig met juridische vraagstukken rondom zorgverkoop.

Luuk Arends

Advocaat - Partner

Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events