Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 21 september 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg & Recht Lezing: Resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting in de Wmo
Webinar

Zorg & Recht Lezing: Resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting in de Wmo

Wegens omstandigheden wordt deze lezing doorgeschoven naar volgend jaar! De Wmo, hoe werkt resultaatgericht beschikken en wat betekent het in de praktijk.

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein naar gemeenten in 2015 zijn de decentrale overheden op zoek gegaan naar nieuwe manieren van werken die zoveel mogelijk aansluiting vinden bij de persoonlijke omstandigheden en levensfase van mensen, bij de veranderde maatschappij en eveneens bij een efficiënte uitvoeringspraktijk.

Eén van deze nieuwe vormen betreft het resultaatgericht werken. Bij deze vorm van werken neemt de gemeente een beschikking waarbij het resultaat, bijvoorbeeld een schoon en leefbaar huis, centraal staat.

De Centrale Raad van Beroep heeft in oktober 2018 een streep gezet door het beschikken in een te behalen resultaat omdat bij een dergelijke manier van beschikken cliënten niet weten op hoeveel ondersteuning zij recht hebben. In reactie hierop is een wet voorgesteld op basis waarvan het voor gemeenten mogelijk blijft resultaatgericht te beschikken en waarbij het rechtszekerheidsbeginsel gerespecteerd wordt.

In deze lezing leggen Marloes Roetert Steenburggen-Hulshof, Ralph Tak en Luuk Arends uit hoe resultaatgericht beschikken werkt en wat dit in de praktijk gaat betekenen. Daarnaast staan sprekers stil bij het nieuw kader voor rechtsbescherming van de cliënt waarmee het eenvoudiger wordt om geschillen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening door zorgaanbieders te beslechten.

De lezing is interactief en er is voldoende gelegenheid via de chat vragen te stellen aan de sprekers.

Alle lezingen lenen zich er voor om afzonderlijk gevolgd te worden. Deelname is kosteloos.

Dit  jaar staan de volgende lezingen op het programma:

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link op Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 21 september 2021 Webinar Online

Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.

Sprekers

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Advocaat

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is sinds juli 2016 werkzaam als advocaat gezondheidsrecht op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Haar cliënten zijn (middel)grote zorgaanbieders, medische aansprakelijkheidsverzekeraars, individuele zorgverleners, brancheorganisaties in de zorg en overheidsorganen (o.a. gemeenten, GGD’en en regionale samenwerkingsverbanden). Marloes heeft zich binnen het gezondheidsrecht specifiek gespecialiseerd in (onder meer) het patiëntenrecht, de klacht- en kwaliteitswetgeving, de gedwongen zorgwetgeving en het privacyrecht. Ook heeft zij veel kennis op het gebied van het sociaal domein. Marloes maakt bovendien deel uit van het privacyteam en cybersecurity team van Dirkzwager, waarin zij haar kennis op het gebied van het gezondheidsrecht combineert met haar kennis op het gebied van privacy en cybersecurity. De dagelijkse werkzaamheden van Marloes als advocaat zijn divers: zij voert een gecombineerde proces- en adviespraktijk. Zo staat zij zorgverleners bij in tuchtzaken, verleent ze rechtsbijstand aan zorgaanbieders in medische aansprakelijkheidsprocedures en staat ze zorgaanbieders bij in vertegenwoordigings- of zorgbeëindigingsprocedures en procedures omtrent AVG-verzoeken. Haar adviespraktijk varieert van het beantwoorden van vragen op het gebied van het (voldoen aan) de privacywet- en regelgeving, tot het opstellen van algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomsten voor zorgaanbieders. Naast haar werk als advocaat treedt Marloes verder regelmatig op als docent gezondheidsrecht bij diverse onderwijsorganisaties.

Ralph Tak

Advocaat

Ralph is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is bestuursrechtelijk gespecialiseerd. Ralph houdt zich onder meer bezig met conflicten op het gebied van toezicht en handhaving. Daarnaast adviseert hij en procedeert hij voor zorgaanbieders actief binnen het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg). Ook houdt Ralph zich bezig met juridische vraagstukken rondom zorgverkoop.

Luuk Arends

Advocaat - Partner

Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events