Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 14 september 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg & Recht Lezing: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Webinar

Zorg & Recht Lezing: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) komt eraan, onder deze Wtza vallen alle zorgaanbieders. De verplichtingen die hieronder vallen zullen gelden voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders.

Tijdens de Zorg & Recht Lezing ‘Wet toetreding zorgaanbieders’ gaan Marieke van Dongen en Louis Houwen in op de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wtza (Awtza), die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking zullen treden.

In het huidige zorgstelsel moeten vrijwel alle instellingen die verzekerde zorg leveren beschikken over een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). De Wtza brengt verandering in dit systeem, met als doel het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg in Nederland.

Ook beoogt de Wtza nieuwe zorgaanbieders beter bewust te maken van de regelgeving waaraan de zorgverlening moet voldoen en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Tijdens deze lezing worden de belangrijkste veranderingen besproken die de Wtza en Awtz met zich brengen voor zorgaanbieders, zoals de meld- en vergunningplicht, het vernieuwde (externe) toezicht en de handhaving door het CIBG (voorheen Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg), NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de IGJ (Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd).

De lezing is interactief en er is voldoende gelegenheid via de chat vragen te stellen aan de sprekers.

Alle lezingen lenen zich er voor om afzonderlijk gevolgd te worden. Deelname is kosteloos.

Dit  jaar staan de volgende lezingen op het programma:

 

 

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 14 september 2021 Webinar Online

Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.

Sprekers

Marieke van Dongen

Advocaat - Associate partner

Marieke is sinds 1999 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager legal & tax. Zij werkt bij de sectie Gezondheidszorg en is specialist op het gebied van ondernemingsrecht binnen de gezondheidszorg. Marieke houdt zich onder andere bezig met governancevraagstukken, fusies, overnames, samenwerkingsverbanden en herstructureringen in de zorg en adviseert zorginstellingen over ondernemingsrechtelijke onderwerpen.

Louis Houwen

Advocaat - Partner

Louis Houwen is sinds 1993 werkzaam als advocaat-partner ondernemings- en gezondheidsrecht bij Dirkzwager legal & tax en adviseert voornamelijk zorg- en onderwijs instellingen, woningcorporaties, culturele organisaties en hun branche- en beroepsverenigingen. Als ervaren governancedeskundige ondersteunt hij het bestuur en raden van toezicht bij strategische vraagstukken en in hun onderlinge samenwerking. Daarnaast is Louis Houwen sinds 2011 als bijzonder hoogleraar private-public governance verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events