De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 11 november 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg & Recht Lezing: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Webinar

Zorg & Recht Lezing: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) komt eraan, onder deze Wtza vallen alle zorgaanbieders. De verplichtingen die hieronder vallen zullen gelden voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders.

Tijdens de Zorg & Recht Lezing ‘Wet toetreding zorgaanbieders’ gaan Marieke van Dongen en Charlotte Perquin-Deelen in op de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wtza (Awtza), die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking zullen treden.

In het huidige zorgstelsel moeten vrijwel alle instellingen die verzekerde zorg leveren beschikken over een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). De Wtza brengt verandering in dit systeem, met als doel het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg in Nederland.

Ook beoogt de Wtza nieuwe zorgaanbieders beter bewust te maken van de regelgeving waaraan de zorgverlening moet voldoen en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Tijdens deze lezing worden de belangrijkste veranderingen besproken die de Wtza en Awtz met zich brengen voor zorgaanbieders, zoals de meld- en vergunningplicht, het vernieuwde (externe) toezicht en de handhaving door het CIBG (voorheen Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg), NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de IGJ (Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd).

De lezing is interactief en er is voldoende gelegenheid via de chat vragen te stellen aan de sprekers.

Alle lezingen lenen zich er voor om afzonderlijk gevolgd te worden. Deelname is kosteloos.

Dit  jaar staan de volgende lezingen op het programma:

 

 

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 11 november 2021 Webinar Online

Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Marieke van Dongen

Advocaat - Associate partner

Marieke is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en heeft zich gespecialiseerd in het rechtspersonenrecht binnen de gezondheidszorg. Ze houdt zich onder meer bezig met governancevraagstukken bij zorginstellingen, fusies en andere samenwerkingsverbanden en adviseert zorginstellingen over andere ondernemingsrechtelijke onderwerpen binnen de gezondheidszorg.

Charlotte Perquin-Deelen

Advocaat

Charlotte is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht in de zorg. Naast haar praktijk is zij verbonden als fellow aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit), redactiesecretaris van Tijdschrift Ondernemingsrecht, toezichthouder in de zorg en geeft zij cursussen en lezingen.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events