Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Woensdag 1 december 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg & Recht Lezing: Wet zorg en dwang, Wet verplichte ggz en Wet forensische zorg: een update
Webinar

Zorg & Recht Lezing: Wet zorg en dwang, Wet verplichte ggz en Wet forensische zorg: een update

Een update over de Wet zorgen en dwang, Wet verplichte ggz en Wet forensische zorg, Deze wetten gaan over alle vormen van zorg: ambulant en klinisch, begeleiding en behandeling, gedwongen zorg en gedwongen opname.

De wet- en regelgeving op het gebied van onvrijwillige/gedwongen zorg is de afgelopen jaren aan grotere veranderingen onderhevig geweest. Op 1 januari 2019 is de Wet forensische zorg in werking getreden. Verder hebben de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz de Wet bopz per 1 januari 2020 vervangen.

Tijdens deze lezing geven Milou JanssenLuuk Arends en Ralph Tak een update over (de implicaties van) deze nieuwe wet- en regelgeving. Welke juridische en praktische knelpunten zijn sinds de inwerkingtreding van deze wetten aan het licht gekomen?

In hoeverre heeft de rechtspraak al antwoord gegeven op vragen die in de praktijk bij zorgaanbieders bestonden over onduidelijke passages in de wetten? En hoe heeft het klachtrecht onder de Wet ggz en de Wet zorg en dwang zich in het afgelopen jaar ontwikkeld? 

Daarnaast wordt stilgestaan bij andere actuele ontwikkelingen op het gebied van onvrijwillige/gedwongen zorg.

De lezing is interactief en er is voldoende gelegenheid via de chat vragen te stellen aan de sprekers.

Alle lezingen lenen zich er voor om afzonderlijk gevolgd te worden. Deelname is kosteloos.

Dit  jaar staan de volgende lezingen op het programma:

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link op Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Woensdag 1 december 2021 Webinar Online

Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.

Sprekers

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Haar focus ligt op patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht, het privacyrecht en kwaliteitswetgeving. Milou is ook goed bekend met recente wetgeving, waaronder de Wvggz en de Wzd. Zij staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures.

Luuk Arends

Advocaat - Partner

Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd.

Ralph Tak

Advocaat

Ralph is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is bestuursrechtelijk gespecialiseerd. Ralph houdt zich onder meer bezig met conflicten op het gebied van toezicht en handhaving. Daarnaast adviseert hij en procedeert hij voor zorgaanbieders actief binnen het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg). Ook houdt Ralph zich bezig met juridische vraagstukken rondom zorgverkoop.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events