Zoeken
  1. Zorg & Recht: Recente ontwikkelingen zorginkoop
Het event heeft al plaatsgevonden op 29 mei 2018

LezingZorg & Recht: recente ontwikkelingen zorginkoop

Op dinsdag 29 mei 2018 vindt een lezing plaats over de recente ontwikkelingen met betrekking tot zorginkoop. Wij gaan tijdens deze lezing in op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de contractering tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar binnen het systeem van de Zorgverzekeringswet, alsmede op de positie van de niet-gecontracteerde aanbieder.

Onderwerpen

Onder andere de volgende onderwerpen worden besproken: de regierol van zorgverzekeraars, de status van een inkoopdocument, onredelijke voorwaarden in inkoopdocumenten, de vraag of een zorgaanbieder af kan dwingen dat hij (opnieuw) een contract krijgt, veelvoorkomende bepalingen in standaardovereenkomsten die nadelig zijn voor de zorgaanbieder en de problematiek rondom zorgkostenplafonds en doorleverplicht. Ook de positie van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder en de verschillende interessante uitspraken die in het afgelopen jaar over de positie van deze aanbieder zijn gedaan, komen aan bod. Wij zullen verder ingaan op de vraag wanneer de wet aanspraak geeft op vergoeding van zorg. Daarbij zullen wij ook ingaan op polisvoorwaarden die de aanspraak van verzekerden beperken, zoals bepalingen die voorschrijven hoe en door wie de zorg verleend moet worden, bepalingen die inhouden dat de zorgaanbieder een machtiging moet vragen van de zorgverzekeraar alvorens tot behandeling kan worden overgegaan en bepalingen die zien op de doelmatigheid. Tot slot wordt ingegaan op het effect van regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit bij de verhouding tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Aan de hand van voorbeelden uit hun eigen praktijk en uit de jurisprudentie illustreren wij waar de zorgaanbieder bij zorginkoop tegenaan kan lopen. Heeft u vragen? Wij zullen u ruimschoots de gelegenheid bieden om ze te stellen. Indien u onderwerpen uit de praktijk kent die volgens u het bespreken waard zijn, dan kunt u suggesties mailen aan mous@dirkzwager.nl.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de spreker en aan de (overige) advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW). Heeft u deze uitnodiging echter persoonlijk van ons per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezing kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Dinsdag29mei
2018
Het event is geweest
Nijmegen - Concertgebouw De Vereeniging 14:00 - 17:00 uur
Sector(en)
Voor wie
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events