Zoeken
  1. Zorg & Recht: Wmcz 2018 en andere medezeggenschapsactualiteiten in de zorg
Het event heeft al plaatsgevonden op 14 februari 2019

LezingZorg & Recht: Wmcz 2018 en andere medezeggenschapsactualiteiten in de zorg

Op donderdag 14 februari 2019 vindt een Dirkzwager-lezing plaats in de reeks Zorg & Recht met als onderwerp Wmcz 2018 en andere medezeggenschapsactualiteiten in de zorg.

De Tweede Kamer heeft de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz) onlangs aangenomen en het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Het staat vast dat er het nodige gaat veranderen: extra verplichtingen voor de zorgaanbieder, instemmingsrechten voor de cliëntenraad, concrete eisen aan medezeggenschapsregelingen, en (alsnog) een beginselverplichting om per locatie een afzonderlijke cliëntenraad in te stellen. Zorgbestuurders, bestuurssecretarissen, portefeuillehouders cliëntmedezeggenschap en bedrijfsjuristen in de zorg: is uw organisatie al goed op de nieuwe wet voorbereid? En staan de verschillende aandachts- en knelpunten voldoende op het netvlies? Louis Houwen, Tom van Malssen en Margo Hengeveld zullen u bijpraten over de ‘Wmcz 2018’ en andere actualiteiten op het gebied van de medezeggenschap in de zorg. Ook worden de bredere kaders geschetst waarbinnen de nieuwe ontwikkelingen moeten worden geplaatst.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten en aan de (overige) advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW) per bijeenkomst. Heeft u deze uitnodiging als relatie van Dirkzwager per e-mail van ons ontvangen? In dat geval is deelname aan de Zorg & Rechtlezingen voor u als relatie van Dirkzwager kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Stadsschouwburg - Theatercafé
Keizer Karelplein 32h
6511 NH Nijmegen

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Donderdag14februari
2019
Het event is geweest
Nijmegen - Stadsschouwburg - Theatercafé 14:00 - 17:00 uur
Voor wie
Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events