Terug naar dirkzwager.nl

Fraude in de werkrelatie

  1. Home
  2. Fraude

Subexpertise Fraude in de werkrelatie

Fraudepreventie

De beste manier om fraude te voorkomen is preventie. Niet alle preventiemaatregelen passen bij ieder bedrijf, maar er zijn wel zaken waar elke organisatie over na kan denken. Door de volgende zaken goed te regelen kunt u problemen achteraf voorkomen:
• Nieuwe medewerkers: sta stil bij de cv, trek mogelijke referenties na
• Regel indien nodig een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of screening
• Overleg met medezeggenschapsorganen over gewenste preventieve maatregelen en gedragscodes
• Stel regels op voor internet- en emailgebruik
• Zorg voor een sanctiebeleid en een klokkenluidersregeling
• Sluit de juiste verzekeringen af

Samenwerking fraudedeskundigen

De specialisten in ons team hebben ervaring in het samenwerken met diverse deskundigen die nodig zijn om fraude op te sporen, te bewijzen, adequaat te bestrijden en imagoschade te voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld recherchebureaus en communicatieadviseurs, maar soms ook (forensisch) accountants of IT-specialisten. Het Fraudeteam neemt in goed overleg met de cliënt de regie over de samenwerking en over de planning met alle betrokken partijen.

Plan van aanpak

Bij vermoeden van fraude binnen een organisatie, ontstaat intern meestal de druk om zo snel mogelijk te handelen. Vaak te snel, zonder dat er is nagedacht over de consequenties. Neem de tijd voor het verantwoordingsgesprek, het horen van mogelijk betrokken personen en onderzoek de gevolgen van een ontslag op staande voet. Wij helpen u met een weldoordacht plan van aanpak. Te snel handelen kan leiden tot onnodige procedures, verliezen van procedures, maar ook tot verlies van omzet en klanten of imagoschade. De rust bewaren leidt vrijwel altijd tot een beter resultaat.

Tot slot doet u er goed aan maatregelen te borgen. Hoewel fraudeurs vindingrijk zijn en het een illusie is dat je elke vorm van fraude kunt voorkomen, kun je wel van vervelende situaties leren. Maatregelen borgen is essentieel om herhaling te voorkomen.

Contact met ons Fraudeteam 

Ons Fraudeteam bestaat uit advocaten arbeidsrecht die zich specialiseerden in fraude in de werkrelatie. Wilt u meer informatie over het beperken en voorkomen van fraude binnen uw organisatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Buby den Heeten.