Zoeken
  1. Home
  2. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Planschade gemeente Utrecht: verhoging schadevergoeding tijdens beroepsprocedure; nadelige gevolgen van de leefwijze van bewoners geen planschade

Hangende de beroepsprocedures over de hoogte van de vergoeding van planschade heeft de raad, met her...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Beroep op zelfrealisatie moet gemotiveerd op eigen mérites worden beoordeeld

De gemeente Nijmegen heeft gronden nodig ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan “Laau...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Zakelijke beschrijving als afzonderlijk document niet verplicht

De gemeente Apeldoorn heeft gronden nodig ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein St...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Ook voorkeursrecht mogelijk indien overige gronden eigendom is van projectontwikkelaars

De raad van de gemeente Moerdijk heeft een voorkeursrecht gevestigd op gronden die liggen in een te ...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Beleid hoogheemraadschap bepaalt noodzaak tot onteigening

Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard is een onteigeningsprocedure gestart ten behoe...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Arrest uit 1938 over art. 38 Onteigeningswet blijft actueel

De rechtbank had de onteigening uitgesproken van een gedeelte van 00.01.94 ha van de tuin van het pe...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

A.b.b.b. ook van toepassing bij selectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Op 26 oktober 2010 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de (in aanbestedingskringen) b...

Tony van Wijk
Lees meer

Geparafeerde maar niet ondertekende eigen verklaring voor herstel vatbaar

Een inschrijver heeft bij een nationale openbare aanbesteding met toepassing van het Aanbestedingsre...

Tony van Wijk
Lees meer

WOB: niet voldaan aan de onderzoeksplicht

Voor documenten die in strijd met de archiefregelgeving niet onder het bestuursorgaan zelf berusten,...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

WOB: voldaan aan de onderzoeksplicht

Als een bestuursorgaan, na onderzoek, geloofwaardig stelt dat een bepaald document niet (meer) bij h...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Niet-geluidgevoelige objecten beschermd tegen geluidhinder door eis van “goede ruimtelijke ordening”

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 7 juli jl. wederom uitgesproken ...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Planschade Lochem: gespreksnotities van invloed op voorzienbaarheid

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in zijn uitspraak van 20 oktober 2010 (L...

Hanna Zeilmaker
Lees meer
1
...
92 93 94 95 96
...
107