Zoeken
  1. Home
  2. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Schiphol en geluidhinder: een never ending story?

Op 10 november 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een “Schiphol-zaak” (201002921/1/T1/H2)...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Staan gedoogplichten Waterwet in de weg aan onteigening?

De Waterwet bevat meerdere gedoogplichten die de beheerder kan inzetten voor de vervulling van zijn ...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Overschrijding beslistermijn door overheid niet altijd onrechtmatig.

De enkele omstandigheid dat een bestuursorgaan een besluit neemt met overschrijding van de wettelijk...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Verbod op onteigenen voor natuur?

Als het aan Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA) ligt, komt er een verbod op onteigening voor natuurdo...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Onderhandelingsplicht Onteigeningswet geldt soms ook jegens huurder

In een recent arrest lijkt de Hoge Raad, door met verwijzing naar de adviserende conclusie voor het ...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

EU-ombudsman: gratis Open Source Software niet aanbestedingsplichtig

De Rijksoverheid tracht met het programma Nederland Open in Verbinding het gebruik van Open Source s...

Tony van Wijk
Lees meer

Vrijwillige kavelruil: onbelicht instrument ter besparing van overdrachtsbelasting

Bij de overdracht van onroerend goed is in beginsel 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Aangezien ...

Anouk Bisseling
Lees meer

Beslissing tot verhaal van planschade is geen besluit (planschade Echt-Susteren)

De grondslag voor verhaal van planschade op degene die heeft verzocht om de schadeveroorzakende plan...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

De drankkeet en de horecavergunning.

De Raad van State deed op 10 november jl. uitspraak over een drankkeet, waarbij de bezoekers als vas...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

De Hoge Raad bevestigt oordeel hof: “omzeilen” van de wachttijdregeling toegestaan

In een eerdere bijdrage van mijn hand ("Omzeilen" van de wachttijdregeling toegestaan) heb ik uiteen...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

Aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen

Op 1 januari 2011 wordt naar verwachting het Bouwbesluit 2003 gewijzigd, waarbij de energieprestatie...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

De enkele aanwezigheid van (niet-hechtgebonden) asbest in het gehuurde is een gebrek

In de wet is bepaald wat een gebrek vormt aan een verhuurde zaak. In beginsel vormen alle genotsbepe...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer
1
...
94 95 96 97 98
...
110