Zoeken
  1. Home
  2. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte en onteigening

Begin 2009 heeft de Hoge Raad twee interessante arresten gewezen over de positie van de huurder bij ...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Na definitieve gunning niet meer ongeldig verklaren

Twee dagen voor kerst heeft de Roermondse voorzieningenrechter de regel bevestigd dat na definitieve...

Tony van Wijk
Lees meer

Na definitieve gunning niet meer ongeldig verklaren

Twee dagen voor kerst heeft de Roermondse voorzieningenrechter de regel bevestigd dat na definitieve...

Tony van Wijk
Lees meer

Wijzigingen Onteigeningswet in Crisis- en herstelwet

De commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer heeft op 23 december 2009 vragen gesteld...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Forfaitaire schadeloosstelling voor huurder grasveld met reclameborden

Op 18 december 2009 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen in samenhangende onteigeningsprocedures...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Zoeken naar vervangende bedrijfsruimte vóór peildatum geen verplichting voor onteigende

Op 22 december 2009 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de schadebeperkingsplicht van de onte...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Vordering tot ingebruikgeving onteigende hangende cassatieberoep afgewezen

Er zijn inmiddels meerdere uitspraken waarbij de kort geding rechter heeft moeten oordelen over een ...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Gepubliceerde Koninklijke Besluiten december 2009

In december 2009 zijn er vier onteigenings-KB’s gepubliceerd. Deze bevatten geen opzienbarende overw...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Kwalitatief recht, heilmiddel voor de cessie?

Bij de overdracht van vastgoed worden diverse garanties mee overgedragen. In de situatie dat garanti...

John Wijnmaalen MRICS
Lees meer

Medewerking eigenaar aan uitwinning hypotheekrecht niet (steeds) in strijd met gemeentelijk voorkeursrecht

De rechtbank Den Haag heeft in haar vonnis in kort geding van 11 december 2009 (LJN: BK6374) geoorde...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Rechterlijke onderkenning waardedrukkend effect economische crisis

Steeds vaker wordt in de rechtspraak onderkend dat de verslechterde economische situatie in Nederlan...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Structuurvisie als grondslag voor voorkeursrecht uitsluitend indien kans op verwezenlijking gewenste bestemming aannemelijk is

De gemeente Bunnik heeft een voorkeursrecht gevestigd met als planologische grondslag een op 1 janua...

Hanna Zeilmaker
Lees meer
1
...
94 95 96 97 98 99