Zoeken
  1. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Bovengrondse elektriciteitsleiding is een vergunningvrij bouwwerk

In een uitspraak van 21 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2503) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak...

Jasper Molenaar
Lees meer

Legalisatie van permanent bewoonde recreatiewoningen; de ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing

Artikel 3.1.6 lid 2  van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is van toepassing als een bestemming...

Jasper Molenaar
Lees meer

Jasper Molenaar over Duurzaam Bouwen in Hét Ondernemersbelang

Jasper Molenaar
Lees meer

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Op 14 april 2016 is de VTH in werking getreden. Deze wet is een aanpassing van de Wet algemene bepal...

Jasper Molenaar
Lees meer

Projectontwikkeling onder ontbindende voorwaarden en rechtsverwerking

Bij projectontwikkeling is het niet ongebruikelijk dat partijen contracteren onder de ontbindende vo...

Jasper Molenaar
Lees meer

Update Omgevingswet; opinie Eerste Kamer

Ook de Eerste Kamer is positief over de Omgevingswet (Ow). Wel wil de Eerste Kamer op onder meer de ...

Jasper Molenaar
Lees meer

De betekenis en de reikwijdte van de legessanctie

Er leven, onder meer bij gemeenten, momenteel veel vragen over de legessanctie. Zo is het onder meer...

Jasper Molenaar
Lees meer

Plaatsing windturbines & ontheffing Flora- en Faunawet

De plaatsing van windturbines kan gevaarlijk zijn voor vogels en vleermuizen. Als bepaalde soorten b...

Jasper Molenaar
Lees meer

Bevoegdheidsperikelen omtrent omgevingsvergunning voor (uitbreiding van) een windmolenpark

Op 19 augustus 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) een uitspraa...

Jasper Molenaar
Lees meer

Crisis- en Herstelwet & Opvang van vluchtelingen

De grote toestroom van vluchtelingen zorgt er voor dat Nederlandse gemeenten een bijdrage moeten lev...

Jasper Molenaar
Lees meer

Maak kennis met Jasper Molenaar

Jasper Molenaar
Lees meer

Plaatsgebonden karakter woonboot doorslaggevend

In een uitspraak van 16 april 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1331) merkt de Afdeling bestuursrechtspraak van...

Jasper Molenaar
Lees meer
1
...
4 5 6 7 8
...
10