1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 10

Hof Arnhem-Leeuwarden geeft duidelijkheid over vergoeding zorg aan restitutieverzekerden

Recentelijk heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een belangrijk arrest gewezen over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg aan restitutieverzekerden. Zij hebben recht op volledige vergoeding van de door hen gemaakte marktconforme kosten, maar krijgen in de praktijk soms niet de volledige factuur vergoed. In deze uitspraak licht het hof toe hoe het marktconforme tarief moet worden vastgesteld.

Branchevereniging geen belanghebbende bij marktanalysebesluit NZa

Eind december 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan Emergis, een grote ggz-instelling, een contracteerverplichting en een transparantieverplichting opgelegd omdat Emergis aanmerkelijke marktmacht zou hebben. De Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (VGGN) heeft tegen dit besluit beroep ingesteld om een ongunstig precedent voor haar leden te voorkomen. Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in de uitspraak van 16 maart 2021 echter dat de VGGN geen belanghebbende is bij het besluit van de NZa.

De continuïteitsbijdrage-regeling

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor de omzetdaling die zij lijden vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door de coronacrisis. Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde aanbieders kunnen gebruik maken van de continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland. In dit artikel zet ik de belangrijkste informatie daarover uiteen.

Financiële compensatie zorgaanbieders in tijden van Corona

Veel zorgaanbieders hebben te maken met financiële onzekerheden als gevolg van het coronavirus. De NZa, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben nieuwe maatregelen aangekondigd om zorgaanbieders te helpen in deze roerige periode. De laatste stand van zaken omtrent de (nieuwe) regelgeving leest u in dit blog.

Zorg op afstand in tijden van corona

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders staan vanwege het coronavirus onder grote druk. Juist nu is het belangrijk dat goede (en veilige) zorg wordt geleverd. Daarom is de wet- en regelgeving omtrent het leveren van zorg op afstand op een aantal punten versoepeld. Ook heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt dat zorgaanbieders een subsidie kunnen aanvragen voor digitale toepassingen in de zorg tijdens de coronacrisis. In dit blog brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Ministerie van VWS miskent effecten en rol cessieverbod

Dit jaar hanteren bijna alle zorgverzekeraars een cessieverbod en een verbod op directe betaling op rekening van de zorgaanbieder. Dit leidt niet alleen tot verspilling van duizenden euro’s aan zorggeld, maar ook tot grote problemen voor zorgaanbieders en patiënten. Het ministerie van VWS lijkt totaal geen zicht te hebben op de gevolgen die het cessieverbod heeft voor de marktverhoudingen.

Verbod akte van cessie 2019

In het jaar 2019 hanteren de meeste zorgverzekeraars een cessieverbod. Met name in de GGZ kan dit voor grote problemen zorgen, zowel voor de zorgaanbieder als voor de patiënt. In dit artikel wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot het cessieverbod besproken en wordt in het bijzonder stilgestaan bij de gevolgen van een cessieverbod in de GGZ

Eerste hulp voor zorgaanbieders: materiële controle

In de reeks ‘Eerste hulp voor zorgaanbieders’ bespreken we thema’s waar zorgaanbieders in de praktijk veel mee te maken hebben. In dit artikel staat de materiële controle door zorgverzekeraars centraal. Hoe verloopt zo’n controle? Is een zorgaanbieder verplicht om mee te werken? En wat als de zorgaanbieder het niet eens is met de uitkomsten? Je leest het in dit artikel.

Zorgkosten: wie moet welke informatie geven?

Dit artikel beoogt duidelijkheid te bieden over de vraag wie de patiënt moet informeren over de kosten van een behandeling. Kort samengevat rust op zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders een informatieplicht. Dit geldt met name wanneer de patiënt een deel van de kosten van de behandeling zelf zal moeten betalen. Ook van de patiënt zelf mag worden verwacht dat hij opzoekt wat de dekking van zijn verzekering is.