1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
6 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 5

Een contractuele boete is geen papieren tijger

"Ach, om zo’n contractuele boete hoef ik me niet zo druk te maken; die wordt toch niet toegewezen". Zo denken veel mensen die een contract ondertekenen waarin een bepaling voorkomt over een boete die zij moeten betalen als zij het contract niet (goed) nakomen. En opmerkelijk genoeg, ook de partij die volgens het contract recht heeft op de boete, is er vaak niet zo scherp op om de boete in voorkomend geval (via de rechter) te claimen. De rechter zal de boete toch wel schrappen of in ieder geval fors matigen, is dan de gedachte. In de straat zijn dergelijke opvattingen tamelijk onuitroeibaar. Maar in het recht geldt toch echt iets anders.

Gebonden of niet-gebonden? Dat is de vraag na onbevoegde vertegenwoordiging

Waar gaat het omAls een overeenkomst wordt ondertekend door iemand die daarbij aangeeft een bepaalde partij te vertegenwoordigen, wat vervolgens niet zo blijkt te zijn, is die partij dan desondanks gebonden aan die overeenkomst?Het antwoord is: nee, tenzij. Geen gebondenheid voor de niet-geldig vertegenwoordigde partij, tenzij er sprake was van een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid waar de andere contractpartij op heeft vertrouwd en die toegerekend moet worden aan de partij die op zic...

Uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag: enkele verschillen met ons ‘eigen’ recht

In internationale koopovereenkomsten (met betrekking tot roerende zaken) en in algemene voorwaarden wordt veelal de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitgesloten. Het Weens Koopverdrag biedt een uniform kooprecht. In dit licht is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat in onze rechtspraktijk de toepasselijkheid van het verdrag dikwijls wordt uitgesloten. Nog opmerkelijker is dat de reden voor een dergelijke uitsluiting vermoedelijk vaak ligt in onbekendheid met het verdrag; en du...

Stilzwijgende verlenging van abonnementen aan banden gelegd

Vanaf december 2011 mogen abonnementen van dag-, nieuws- of weekbladen of tijdschriften niet meer voor langere tijd stilzwijgend worden verlengd. Wat gaat er veranderen? Eén van de grootste irritaties onder afnemers van abonnementen van dag-, nieuws- of weekbladen of tijdschriften is de stilzwijgende verlenging. Veelal wordt met de ontvangst van een factuur duidelijk dat een abonnement verlengd is. Er zijn dan ook veel mensen die voor een abonnement betalen waar ze eigenlijk van af willen. O...

Geschillenbeslechting bij internationaal contracteren: arbitrage of de gewone rechter

In de wereld van het commercieel contracteren vervagen de landsgrenzen steeds meer. Bedrijven laten zich niet beperken door grenzen en doen steeds meer zaken met buitenlandse handelspartners. Internationaal contracteren brengt echter wel eigen uitdagingen met zich mee; niet in de laatste plaats op het juridische vlak. Om uw belangen zoveel mogelijk te beschermen is het raadzaam duidelijke afspraken te maken waarbij rekening wordt gehouden met het internationale karakter van de relatie. Een be...