Zoeken
  1. Home
  2. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Het belang van een goed VOF-contract

De vennootschap onder firma (‘VOF’) is een in de praktijk nog altijd veel voorkomende rechtsvorm waa...

Dirkzwager
Lees meer

Uitleg overeenkomst overdracht van aandelen

De Hoge Raad heeft op 7 februari 2014 een interessante uitspraak gedaan over de uitleg van schriftel...

Dirkzwager
Lees meer

Borgstelling bij een achtergestelde geldlening: schijnzekerheid?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 april 2014 arrest gewezen in een zaak die ging over de...

Dirkzwager
Lees meer

Afgebroken onderhandelingen en gerechtvaardigd vertrouwen is niet altijd koffiedik kijken

Bij onderhandelingen geldt als uitgangspunt dat iedere partij deze mag afbreken, tenzij dit op grond...

Dirkzwager
Lees meer

De regresvordering van de rechtsopvolger van de borgsteller

Op grond van artikel 7:866 BW heeft een borgsteller voor het gehele bedrag dat hij aan hoofdsom, ren...

Dirkzwager
Lees meer

Wederpartijen in eigen land en het buitenland: welke rechter is bevoegd?

Op 14 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord gegeven op een prejudic...

Dirkzwager
Lees meer

Het Europees Betalingsbevel

Met de invoering van de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevel...

Dirkzwager
Lees meer

Onderneming in zwaar weer : Hoe handel je als bestuurder?

Stel: uw onderneming heeft financiële problemen. Discontinuïteit dreigt. Welke verantwoordelijkheden...

Dirkzwager
Lees meer

Opzegging agentuurovereenkomst en het mededingingsrecht

In een arrest van 4 maart 2014 is het gerechtshof Amsterdam tot de conclusie gekomen dat de Algemene...

Dirkzwager
Lees meer

Bijzonderheden in de sfeer van de stamrecht B.V.

In de loop der jaren is een groot aantal stamrecht B.V.’s opgericht. De economische malaise waar Ned...

Dirkzwager
Lees meer

Wel of geen bedrijfsmatig gebruik van een paard?

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 27 februari 2014 uitspraak gedaan in een zaak waar de vraag centr...

Dirkzwager
Lees meer

De opzegging van een kredietrelatie en de zorgplicht van een bank

Een kredietrelatie kan door een bank in beginsel te allen tijde worden opgezegd, maar niet willekeur...

Dirkzwager
Lees meer
1
...
3 4 5 6 7
...
26