1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 64

Kan een consument 30 jaar worden gebonden aan warmtelevering?

Een afnemer die op een warmtenet is aangesloten, kan meestal niet eenvoudig overstappen op een ander systeem voor de verwarming van zijn woning. De ontwikkelingen gaan echter door. Mogelijk is er voor de afnemer over 10 jaar een aantrekkelijker alternatief. Leveranciers willen afnemers graag binden voor minimaal 30 jaar. Kan een consument op voorhand zo lang worden gebonden aan een contract? WarmtewetDe warmtewet moet nog in werking treden. Daarin staat dat een leverancier warmte moet leveren...

Zonne-energie en woningcorporaties, businessplan Zonnig Huren

Zonne-energie om de energielasten van huurders te verlagen. Met dit doel voor ogen zijn Aedes, 31 woningcorporaties,  AgentschapNL en adviesbureau Atrivé een onderzoek naar het grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen gestart.  Dit onderzoek heeft geresulteerd in het businessplan Zonnig Huren.AanleidingDe stijgende elektriciteitsprijzen en de dalende prijzen van zonnepanelen maken zonne-energie een aantrekkelijke kandidaat om de energielasten van huurders te verminderen. De verwa...

Energiemaatregelen miljardenakkoord op een rijtje

Minister de Jager heeft het gesloten miljardenakkoord per brief naar de Kamer gestuurd. In het Concept-stabiliteitsprogramma worden enkele maatregelen met betrekking tot energie aangekondigd. Hieronder de belangrijkste maatregelen op een rij. Fiscaal vergroeningspakketEr komt een fiscaal vergroeningspakket om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken.Energieproducten zullen hierdoor zwaarder worden belast. Hierbij valt te denken aan een verhoging van de belastingen op aardgas, kolen,...

Salderingsgrens vervalt voor vereniging van eigenaren

Minister Verhagen wil in de eerste helft van 2012 de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) aanpassen, zodat verenigingen van eigenaren onbeperkt kunnen salderen over de gemeenschappelijke elektriciteitsaansluiting.SalderenOp grond van artikel 31c E-wet kan een afnemer de elektriciteit die hij zelf invoedt op het net, verrekenen (salderen) met de elektriciteit die hij verbruikt.Een afnemer zal de elektriciteit die hij zelf opwekt, niet altijd direct kunnen verbruiken. Aan de andere kant is de product...

Salderingsgrens vervalt voor vereniging van eigenaren

Minister Verhagen wil in de eerste helft van 2012 de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) aanpassen, zodat verenigingen van eigenaren onbeperkt kunnen salderen over de gemeenschappelijke elektriciteitsaansluiting.SalderenOp grond van artikel 31c E-wet kan een afnemer de elektriciteit die hij zelf invoedt op het net, verrekenen (salderen) met de elektriciteit die hij verbruikt.Een afnemer zal de elektriciteit die hij zelf opwekt, niet altijd direct kunnen verbruiken. Aan de andere kant is de product...

Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Woningbouwcorporaties hebben ambitieuze doelstellingen om energie te besparen en dus CO2 reductie te realiseren. Corporaties kijken daarbij steeds vaker naar de mogelijkheid daken van huurwoningen te voorzien van zonnepanelen (PV-cellen). Dit heeft ook financiële voordelen voor de huurders. De corporatie kan deze investering naar ons oordeel echter alleen doorbelasten aan haar huurders indien de zonnepanelen geen bestanddeel worden van de woningen. Het is dus belangrijk om te weten of de zonn...

De verkorte verjaringstermijn bij de levering van elektriciteit en gas

Consumentenkoop is de koop van een roerende zaak, waarbij kort gezegd de koper een particulier is en de verkoper een professioneel. Sinds 14 juli 2004 zijn de bepalingen van consumentenkoop ook van toepassing op de levering van elektriciteit en gas aan consumenten (artikel 7:5 BW). Bij een consumentenkoop verjaart de betalingsverplichting van de consument na twee jaar (artikel 7:28 BW). Standaard is dit vijf jaar (artikel 3:307 lid 1 BW). Deze verkorte verjaringstermijn geldt in ieder geval b...

Aanpassingen Warmtewet

Afgelopen juli heeft minister Verhagen een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend tot wijziging van de Warmtewet. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de Warmtewet minder complex en beter uitvoerbaar moet worden. Het doel van de Warmtewet is en blijft consumentenbescherming. Dit wordt vormgegeven door bepalingen gericht op tariefbescherming en leveringszekerheid. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?ReikwijdteDe reikwijdte van de Warmtewet wordt anders. De huidige verbruikersgre...

Eigen schuld door afwezigheid overspanningbeveiliger

Als de spanning op een elektrisch apparaat of elektrotechnische installatie (vele malen) hoger is dan de spanning waarvoor het is ontworpen, is er sprake van overspanning. Wanneer er een overspanning optreedt wordt het apparaat of de installatie vaak onherstelbaar beschadigd. Schade aan de apparatuur kan echter eenvoudig en tegen geringe kosten worden voorkomen, namelijk door gebruik te maken van overspanningbeveiligers. Rechtbank ArnhemDe rechtbank Arnhem heeft in dit kader op 3 augustus 201...

Van idee naar B.V.

Stel u hebt een goed innovatief idee op het vlak van energie- en milieutechnologie. Maar u worstelt met vragen als: is het technisch haalbaar? Zit er commerciële potentie in? Op papier lijkt het een prachtig plan, maar hoe vertaalt het zich in de praktijk? In dat geval is EMT Radar van Stichting kiEMT iets voor u. Stichting kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie) is een netwerk van EMT-gerelateerde bedrijven, overheden en kennis- instellingen in Oost-Nederland. Via nauwe...

NMa maakt intradagelijkse elektriciteitshandel met Noorwegen mogelijk

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 1 september 2011 besloten om intradagelijkse elektriciteitshandel tussen Noorwegen en Nederland toe te staan.Het besluit van de NMa biedt de Nederlandse netbeheerder TenneT en de Noorse netbeheerder StatNett de mogelijkheid samen met de beurzen APX en NordPool Spot de markten voor de elektriciteitshandel op de dag zelf verder te integreren. Marktpartijen kunnen hierdoor hun inkoop- en afzetmogelijkheden voor elektriciteit vergroten. Voor Ne...

Leveranciersmodel per 1 april 2013 een feit

Enkele onderdelen van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (hierna: wet marktmodel) zijn per 1 juli 2011 in werking getreden (staatsblad 6 mei 2011, 203). De resterende onderdelen zullen respectievelijk per 1 januari 2012 en 1 april 2013 in werking treden (staatsblad 23 augustus 2011, 384). De wet marktmodel is gewijzigd door een novelle (staatsblad 15 maart 2011, 131). Door de we...

1 2 3 4 5 6