De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 19

Dirkzwager huisadvocaat van gemeente Almere

Bij een gemeente kunnen tal van juridische vragen spelen, daarom hebben zij flink wat juristen in di...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Kring van overtreders van de zorgplicht ex artikel 13 Wet bodembescherming

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 20 december 2017 (ECLI:NL:RvS:2017:3484)Volgens de ...

Bart van Meer
Lees meer

Ontbreken voorschriften grondwateronderzoek bij besluit instemming saneringsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft bij besluit van 13 december 2016 inge...

Bart van Meer
Lees meer

Één geval van verontreiniging

In de uitspraak van 15 maart 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL...

Bart van Meer
Lees meer

Gemeente kan zowel op grond van artikel 75 Wet bodembescherming als op grond van onrechtmatige daad kosten van onderzoek en sanering verhalen

Op 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen met betrekking tot bodemverontre...

Bart van Meer
Lees meer

De uiterlijke feiten voor verjaring

Op 22 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant twee uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken, di...

Bart van Meer
Lees meer

Rechtbank Den Haag kwalificeert bodemverontreiniging die zich naar naburige percelen verspreidt als onrechtmatige hinder

Op 15 januari 2014 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de eigenaar van een verontreinigd perc...

Bart van Meer
Lees meer

De onaantastbaarheid van de vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst die geregeld is in artikel 7:900 BW. Met...

Bart van Meer
Lees meer

Belanghebbende bij een saneringsplan

Alvorens kan worden overgegaan tot saneren, dient het daaraan ten grondslag liggende saneringsplan t...

Bart van Meer
Lees meer

Ontbreken begroting bij nazorgplan toegestaan (?)

Is een nazorgplan zonder begroting toegestaan? Volgens de Wet bodembescherming niet, want hierin is ...

Bart van Meer
Lees meer

Bodemverontreiniging: de criteria van spoedeisendheid (verspreidingsrisico)

In geval van een ernstige bodemverontreiniging kan een spoedige sanering noodzakelijk zijn, maar dit...

Bart van Meer
Lees meer

Bodemverontreiniging: monitoringsmaatregelen niet altijd noodzakelijk

Geldt er een verplichting om bij een ernstige vervuiling, waar geen spoedeisende sanering noodzakeli...

Bart van Meer
Lees meer
1 2