1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 59

Meer duidelijkheid met de Uitvoeringsregels UWV

Op 24 november 2015 zijn de Uitvoeringsregels gepubliceerd. Met deze publicatie biedt het UWV meer duidelijkheid over de gegevens die in het kader van een ontslagprocedure aan het UWV moeten worden toegestuurd. Daarnaast bieden de Uitvoeringsregels meer duidelijkheid over de wijze waarop door het UWV de wettelijke bepalingen voor ontslag worden toegepast. De Uitvoeringsregels tonen grote gelijkenis met de (oude) Beleidsregels Ontslagtaak UWV, maar er is ook een aantal belangrijke verschillen....

Meer duidelijkheid met de Uitvoeringsregels UWV

Op 24 november 2015 zijn de Uitvoeringsregels gepubliceerd. Met deze publicatie biedt het UWV meer duidelijkheid over de gegevens die in het kader van een ontslagprocedure aan het UWV moeten worden toegestuurd. Daarnaast bieden de Uitvoeringsregels meer duidelijkheid over de wijze waarop door het UWV de wettelijke bepalingen voor ontslag worden toegepast. De Uitvoeringsregels tonen grote gelijkenis met de (oude) Beleidsregels Ontslagtaak UWV, maar er is ook een aantal belangrijke verschillen....

Opnieuw aanpassing WWZ

Op 17 december 2015 is - redelijk onverwacht- een stukje Reparatiewetgeving met betrekking tot de WWZ gepubliceerd. Als gevolg van de Verzamelwet SZW 2016 zijn een aantal wijzigingen in de WWZ opgenomen. Die wijzigingen hebben ook weer effect op o.a. de Ontslagregeling en de uitleg van de Uitvoeringsregels van het UWV die eind november bekend zijn gemaakt. Die veranderingen zijn nu opgenomen in de Reparatiewetgeving van 7 december 2015, met inwerkingtreding per 1 januari a.s. Ik licht er één...

Afschaffing VAR uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes heeft op 19 oktober 2015 bekendgemaakt meer tijd uit te willen trekken voor een ‘ soepele invoering’  van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Het wetsvoorstel ging eerder uit van een streefdatum voor inwerkingtreding per 1 januari 2016. De staatssecretaris heeft nu laten weten hier meer tijd voor nodig te hebben en heeft de streefdatum verplaatst naar 1 april 2016. Daarnaast wordt een implementatietermijn tot 1 januari 2017 aangehouden. Dat houdt...

Terbeschikkingstelling artsen aan ziekenhuis, geen vrijstelling BTW

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een uitspraak van 7 juli 2015 geoordeeld dat het ter beschikking stellen van artsen aan een ziekenhuis in dát geval niet is vrijgesteld van omzetbelasting. In een eerder arrest van 13 juni 2014 van de Hoge Raad werden de diensten van operatieassistenten en een anesthesiemedewerkers verricht vanuit een maatschap aan ziekenhuizen nog wel vrijgesteld van BTW. Waarom is in het ene geval wel sprake van BTW vrijstelling en in het andere geval niet? Waar zi...

Compliance in de zorg... je kunt er niet (meer) omheen!

Al vaker is op deze portal aandacht besteed aan compliance in de zorgsector. Voor alle typen organisaties is het van belang dat zij zich houden aan wet- en regelgeving. Of het nu gaat om een groot bouwbedrijf dat met buitenlandse werknemers aan de slag gaat of om een ziekenhuis dat de zorgkosten declareert. Overal draait het om de correcte naleving van vooraf afgesproken regels.  Heeft het bouwbedrijf wel een tewerkstellingsvergunning en heeft dat ziekenhuis wel correct gedeclareerd? Nu zet d...

Drie ton boete voor een ' feitelijk leidinggevende', de ACM haalt fors uit.

Op 9 juni 2015 werd bekend dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Lecturama Uitgeverij B.V. fors heeft beboet voor overtreding van consumentenregels. Het gaat om een boete van € 745.000,-- voor het bedrijf, maar opvallender is dat de ACM ook de feitelijk leidinggevende een boete oplegt van maar liefst € 300.000,--.Iedereen kent ze wel, de callcenters die bellen over een mooie prijs die gewonnen is in een wedstrijd vanwaar u niet eens wist dat u daaraan meedeed. Of voor een fantastisch...

WWZ Besluit overgangsrecht transitievergoeding: gericht op anti-cumulatie

Op het moment dat artikel 7:673 BW (transitievergoeding) per 1 juli 2015 in werking treedt, kan het zo zijn dat een werkgever al gebonden is aan eerdere afspraken over (bijvoorbeeld) een ontslagvergoeding. Om dubbele betalingen te voorkomen, heeft de minister het Besluit overgangsrecht transitievergoeding bekend gemaakt. Dit Besluit treedt in werking op 1 juli 2015.Cumulatie van vergoedingen lijkt niet de bedoeling te zijn. Om te voorkomen dat een werkgever, die al vóór 1 juli 2015 gebonden i...

WWZ Besluit overgangsrecht transitievergoeding: gericht op anti-cumulatie

Op het moment dat artikel 7:673 BW (transitievergoeding) per 1 juli 2015 in werking treedt, kan het zo zijn dat een werkgever al gebonden is aan eerdere afspraken over (bijvoorbeeld) een ontslagvergoeding. Om dubbele betalingen te voorkomen, heeft de minister het Besluit overgangsrecht transitievergoeding bekend gemaakt. Dit Besluit treedt in werking op 1 juli 2015.Cumulatie van vergoedingen lijkt niet de bedoeling te zijn. Om te voorkomen dat een werkgever, die al vóór 1 juli 2015 gebonden i...

Weten We Zeker dat...scholingskosten niet altijd in mindering komen op de transitievergoeding?

In de WWZ is het recht op een transitievergoeding geïntroduceerd. Onder een aantal strikte voorwaarden mogen transitiekosten en/of inzetbaarheidskosten hierop in mindering strekken. Transitiekosten zijn die kosten die gemaakt worden voor maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode daarvan. Inzetbaarheidskosten zijn kosten die gemaakt zijn voor de bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie. Kosten voor (om)scholing kúnne...

Weten We Zeker dat…scholingskosten niet altijd in mindering komen op de transitievergoeding?

In de WWZ is het recht op een transitievergoeding geïntroduceerd. Onder een aantal strikte voorwaarden mogen transitiekosten en/of inzetbaarheidskosten hierop in mindering strekken. Transitiekosten zijn die kosten die gemaakt worden voor maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode daarvan. Inzetbaarheidskosten zijn kosten die gemaakt zijn voor de bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie. Kosten voor (om)scholing kúnne...

WWZ Besluiten en Regelingen zijn (eindelijk) bekend

Op 11 mei 2015 zijn de langverwachte besluiten en ministriële regelingen met nadere uitwerking van de WWZ dan eindelijk verschenen. Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding is gepubliceerd in het Staatsblad, net als het Besluit overgangsrecht transitievergoeding.  Daarnaast zijn ook nog twee ministriële regelingen in de Staatscourant verschenen, te weten de Ontslagregeling alsmede de Regeling UWV ontslagprocedure. In dit artikel ga ik in op het Besluit voorwa...

1 2 3 4 5