Zoeken
  1. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 21 april 2015 het uitgangspunt bevestigd dat ...

Tony van Wijk
Lees meer

Wat zijn reële en marktconforme prijzen?

Bij veel aanbestedingen wordt de eis gesteld dat de te offreren prijzen “reëel en marktconform” moet...

Tony van Wijk
Lees meer

'Gebrekkige' Model K verklaring toch geldig

Daar waar een trend te ontwaren valt dat steeds vaker (kleine) gebreken aan een inschrijving mogen/ ...

Tony van Wijk
Lees meer

Afwijking stappenplan beoordeling verplicht tot integrale herbeoordeling inschrijvingen

Op 3 december 2014 heeft de rechtbank Den Haag een interessant vonnis gewezen over de wijze waarop i...

Tony van Wijk
Lees meer

Kun je met nog lopende meerjarige opdracht voor groenonderhoud voldoen aan eis dat de referentieopdracht moet zijn opgeleverd?

Op 16 januari 2015 heeft de rechtbank Oost-Brabant een interessant vonnis gewezen in een kort geding...

Tony van Wijk
Lees meer

Alternatieven niet meenemen bij beoordeling

Een woningstichting heeft een meervoudige onderhandse aanbesteding gehouden voor het realiseren van ...

Tony van Wijk
Lees meer

1 pagina / bijlage te veel: buiten beschouwing laten of hele inschrijving ongeldig?

Wat te doen als is voorgeschreven dat het in te dienen plan van aanpak dient te bestaan uit maximaal...

Tony van Wijk
Lees meer

Nieuwe beroepstermijn als aanbestedingsplichtige opdracht wezenlijk wordt gewijzigd

In het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 25-07-2014, afl. 5 is een noot verschenen over ...

Tony van Wijk
Lees meer

Uitzending gemist? KennisHangout Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Op woensdag 16 juli jl. vond de interactieve Kennishangout Actualiteiten Aanbestedingsrecht plaats. ...

Tony van Wijk
Lees meer

Hanteren gemiddelde prijs van alle inschrijvingen als optimum is niet toegestaan

De Haagse kort gedingrechter heeft geoordeeld dat het onrechtmatig is een beoordelingssystematiek te...

Tony van Wijk
Lees meer

Toch wel voldoende aannemelijk dat ‘winnaar’ niet kan voldoen aan 50%-eis!

Eerder berichtten we over een uitspraak van de Noord Hollandse kort gedingrechter dat niet op voorha...

Tony van Wijk
Lees meer

Verklaring winnaar volstaat dat zal worden voldaan aan eis maximaal 50% van het werk in onderaanneming

Een teleurgestelde inschrijver die ervan overtuigd is dat de winnaar niet aan een uitvoeringseis kan...

Tony van Wijk
Lees meer
1
...
3 4 5 6 7
...
11