Zoeken
  1. 04-04-2012: De Licentie-lunch: 'tips & tricks' opgediend

04-04-2012: De Licentie-lunch: 'tips & tricks' opgediend

Afspraken over gebruiksrechten op auteurs-, merk- en modelrechten, octrooien, bedrijfsgeheimen en know how worden aan de lopende band gemaakt. Over de inrichting en gevolgen van deze zogenoemde licenties wordt echter vaak niet of onvoldoende nagedacht. Dirkzwager bespreekt daarom tijdens deze lunch de kernaspecten van licenties met u door. Zodoende brengen wij uw kennis over licenties up-to-date.De licentieovereenkomstHet schriftelijk vastleggen van afspraken in een licentieovereenkomst is on...
Artikel | 28 december 2011 | Jaap Kronenberg
Afspraken over gebruiksrechten op auteurs-, merk- en modelrechten, octrooien, bedrijfsgeheimen en know how worden aan de lopende band gemaakt. Over de inrichting en gevolgen van deze zogenoemde licenties wordt echter vaak niet of onvoldoende nagedacht. Dirkzwager bespreekt daarom tijdens deze lunch de kernaspecten van licenties met u door. Zodoende brengen wij uw kennis over licenties up-to-date.

De licentieovereenkomst

Het schriftelijk vastleggen van afspraken in een licentieovereenkomst is onontbeerlijk om helderheid te verschaffen over licenties en toekomstige onduidelijkheden te voorkomen. Waarom en hoe regelt u uw afspraken in een licentieovereenkomst? Wat moet u per se opnemen in de overeenkomst? Dirkzwager zet dit voor u op een rijtje.

Overdracht of licentie?

Soms verdient de overdracht van rechten de voorkeur boven een licentie. Wat wordt precies verstaan onder de ‘overdracht’? En wanneer verdient een overdracht de voorkeur boven een licentie? Dirkzwager belicht de verschillende mogelijkheden.

Verdienmodel

Licenties zijn uitermate nuttig instrument om inkomsten te vergaren, en dus zeer belangrijk voor ondernemers. Maar hoe bouwt u vanuit een rechtenportefeuille een solide royalty-regeling op? Dirkzwager zet verschillende soorten royalty-regelingen uiteen.

Praktische tips

U ontvangt daarnaast praktische tips om uw juridische positie in licentieovereenkomsten te verstevigen. Daarbij wordt met name ingegaan op de volgende onderwerpen:

- onderwerp en reikwijdte van de licentie;

- exclusiviteit, geheimhouding en non-concurrentie;

- duur en beëindiging van de licentie;

- licentie en faillissement, wat zijn de gevolgen?

- wat te doen bij inbreuk op gelicenceerde rechten?

Voor wie?

Alle ondernemers die producten en diensten in de breedste zin des woords produceren en/of verkopen. De lunch is ook bestemd voor merk- en modelhouders, houders van een octrooi en ondernemingen die over know how en bedrijfsgeheimen beschikken.

Het precieze programma moet nog worden vormgegeven. Het is echter al wel mogelijk om u aan te melden op de centrale aanmeldpagina. Indien u dieetwensen heeft dan kunt u dit vermelden in het veld 'overig'.

De kosten voor deze lunch bedragen € 175,= exclusief BTW voor niet-cliënten van Dirkzwager. Voor cliënten van Dirkzwager is deelname aan deze lunch geheel kosteloos.

Neem voor vragen of inlichtingen met betrekking tot deze lunch contact op met Marlies Seubring: telefoon: 026-353 83 77 / ieit@dirkzwager.nl

Wanneer en waar?

Op dinsdag 4 april 2012 bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ).

Programma12.00 uur   Inloop en lunch pakken
12.30 uur   Start Licentie-lunch
13.15 uur   Pauze
13.45 uur   Vervolg Licentie-lunch
14.30 uur   Einde