Zoeken
  1. 1 december 2015 Seminar: Unitair Octrooi (UP) en Unified Patent Court (UPC)

1 december 2015 Seminar: Unitair Octrooi (UP) en Unified Patent Court (UPC)

Een gemeenschappelijk octrooi en octrooigerecht in de EU: wat brengen ze ons en welke vragen roepen ze op?Na decennia van onderhandelingen lijkt het er toch van te komen: een nieuw octrooisysteem dat voorziet in octrooien (UP) met een (zo goed als) EU-brede dekking en een gemeenschappelijke Europese octrooirechter (UPC). De ratificatierondes lopen ten einde en als Groot-Brittannië geen roet in het eten gooit met een uittreding kan het unitaire octrooi begin 2017 een feit zijn.Met het nieuwe s...
Artikel | 25 augustus 2015 | Jaap Kronenberg
Een gemeenschappelijk octrooi en octrooigerecht in de EU: wat brengen ze ons en welke vragen roepen ze op?

Na decennia van onderhandelingen lijkt het er toch van te komen: een nieuw octrooisysteem dat voorziet in octrooien (UP) met een (zo goed als) EU-brede dekking en een gemeenschappelijke Europese octrooirechter (UPC). De ratificatierondes lopen ten einde en als Groot-Brittannië geen roet in het eten gooit met een uittreding kan het unitaire octrooi begin 2017 een feit zijn.

Met het nieuwe systeem wordt beoogd innovatie te bevorderen. De praktijk zal dat nog moeten uitwijzen. In ieder geval brengt het nieuwe systeem nieuwe mogelijkheden en nieuwe risico’s.

Dirkzwager advocaten en notarissen organiseert samen met octrooigemachtigden van De Vries & Metman (Amsterdam, Eindhoven, Arnhem en Oss) een seminar over het Unitair Octrooi en het UPC.

Onderwerpen:

Spreker: Hendrik Jan Zonneveld, octrooigemachtigde van De Vries & Metman
•             Inleiding: bestaande octrooipraktijk en wat gaan UP en UPC ons brengen:
-                     Verschillen EP/UP;
-                     Procedure UP: inschrijven en vertalen;
-                     Het UP register;
-                     Mogelijkheid van aantekening licentieaanbod in UP register;
-                     Jaartaksen;
-                     Deelnemende landen UP.
•             Unified Patent Court, exclusief bevoegd in EU voor geschillen over handhaving UP’s:
-                     UP Court;
-                     Organisatie, centrale divisies vs regionale divisies;
-                     Talenregime;
-                     Procedure, vertegenwoordiging en bifurcatie (verschillende gerechten oordelen onafhankelijk over inbreuk en nietigheid octrooi);
-                     Arbitrage.
•             EP en UP kunnen naast elkaar bestaan, dit vraagt om keuzes en strategieën:
-                     EP, UP of allebei? Deelnemende landen; Nederlandse Antillen;
-                     Voordelen UP: lage kosten, brede dekking; middellijke inbreuk; licentie-aanbod;
-                     Nadelen UP: central attack;
-                     Voordelen EP: opt in; opt out;
-                     Mogelijke strategieën: weinig litigation en/of actief licentiebeleid?;
-                     Vechtstrategie: UP + EP divisionals;
-                     Core technology EP, improvements UP?
•             Wat staat er vanaf nu nog te gebeuren?
-                    Ratificatievoortgang en stand van zaken;
-                     Stimulerend voor innovatie?

Debat

Debaters: Barbara Veldhuis-Stribos (Corbion) en Ferry van Looijengoed (De Vries & Metman)
•             Debat over stellingen en vragen:
-                     Zal het Unitair octrooi leiden tot lagere kosten en effectievere bescherming van innovaties?
-                     Het is aan te raden om voor alle bestaande Europese octrooien een ‘opt out’ te laten aantekenen.
-                     Zal het unitair systeem leiden tot meer octrooiconflicten?
-                     Andere vragen of stellingen die tijdens het seminar opkomen.

Voor wie?
Dit seminar is bedoeld voor niet-juristen, managers en juristen die in de praktijk met octrooien te maken (kunnen) hebben en die nieuwsgierig zijn naar wat het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court ons in de toekomst gaan brengen en hoe daar in de praktijk mee om te gaan.

Waar en wanneer
Dinsdag 1 december 2015
Van 14.00 uur tot 16.30 uur (programma start om 14.15 uur, 14.00 uur ontvangst) in Het Posttheater te Arnhem aan de Rosendaalsestraat 27 (6824 CA, op loopafstand van Dirkzwager advocaten & notarissen). Aansluitend aan het programma is er een borrel.

Spreker: Mr. Ir. Hendrik Jan Zonneveld
Nederlands, Belgisch en Europees octrooigemachtigde bij De Vries & Metman in Arnhem.
Hendrik Jan is vanaf 2007 werkzaam bij De Vries & Metman. Voorheen werkte hij op de octrooiafdeling van Akzo Nobel. Zijn expertise is werktuigbouwkunde, waaronder landbouwtechniek, voedingsmiddelentechnologie, procestechnologie, medische technologie, bouwkunde en energietechniek.

Debater: Ir. Barbara Veldhuis-Stribos
Director Intellectual Property bij Corbion, Nederlands en Europees octrooigemachtigde.
Barbara is sinds 2009 hoofd van de Intellectual Property Department van Corbion (voorheen Purac Biochem) en heeft uit dien hoofde ruime ervaring op het gebied van octrooibeleid en litigation.

Debater: Mr. Ir. Ferry van Looijengoed
Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij De Vries & Metman
Ferry heeft naast een technische ook een juridische achtergrond en is voorheen werkzaam geweest voor de Nederlandse Octrooiraad en bij de IP afdeling van KPN. Hij is gespecialiseerd in ICT-zaken en wordt regelmatig als octrooigemachtigde betrokken bij octrooiinbreukzaken, zoals Apple vs. Samsung.

Inschrijven en informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via wiersma@dirkzwager.nl.

Kosten
Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven
Inschrijven voor het seminar kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.