Zoeken
  1. 1 november 2017: seminar Joint Development Agreements op herhaling

1 november 2017: seminar Joint Development Agreements op herhaling

In onze hoogtechnologische maatschappij is de ontwikkeling van nieuwe producten, software of kennis een doel op zich geworden. Innovatie brengt vooruitgang mee, en innovatie dwingt steeds vaker tot samenwerking. Daarbij brengen verschillende partijen kennis en kunde in, waaronder intellectuele eigendomsrechten en know how. Wat dient daarover in het contract geregeld te worden en hoe?Afspraken over de gezamenlijke ontwikkeling (van bijvoorbeeld producten, software of nieuwe kennis) worden veel...
Artikel | 05 september 2017 | Esther Mommers
In onze hoogtechnologische maatschappij is de ontwikkeling van nieuwe producten, software of kennis een doel op zich geworden. Innovatie brengt vooruitgang mee, en innovatie dwingt steeds vaker tot samenwerking. Daarbij brengen verschillende partijen kennis en kunde in, waaronder intellectuele eigendomsrechten en know how. Wat dient daarover in het contract geregeld te worden en hoe?

Afspraken over de gezamenlijke ontwikkeling (van bijvoorbeeld producten, software of nieuwe kennis) worden veelal vastgelegd in een Joint Development Agreement (JDA) – ook wel Consortium Agreement (CA) of simpelweg samenwerkingsovereenkomst. Op 1 november 2017 geeft Dirkzwager wegens grote belangstelling opnieuw dit seminar, waarin wordt besproken welke onderwerpen tenminste geregeld moeten worden in dergelijke overeenkomsten, en op welke wijze dat vanuit de verschillende perspectieven gedaan kan worden.

Exploitatie van de resultaten
Het in gang zetten van de gezamenlijke ontwikkeling van producten, software of kennis roept de vraag op wie wat mag met de resultaten die voortkomen uit de samenwerking tussen partijen. Wie krijgt daarop de rechten? Zijn er afspraken over gebruiksrechten, waaronder licenties, nodig? Wat gebeurt er bij de verkoop of overdracht van de resultaten aan derden? En wie mag wat over de resultaten publiceren?

Onderwerpen in de overeenkomst
Afhankelijk van de exacte bedoelingen van partijen kan een groot palet aan onderwerpen contractueel worden geregeld. Tijdens het seminar komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de organisatie van de samenwerking, de inbreng door partijen (‘Background’), de resultaten uit de samenwerking (‘Foreground’) en het optreden tegen inbreukmakers.

Door de onderwerpen vanuit meerdere perspectieven te behandelen krijgt u een totaalbeeld van de belangrijkste juridische issues waarmee u bij de voorbereiding en bij het contracteren rekening moet houden, om zodoende de samenwerking goed te regelen. Er is ruimschoots gelegenheid uw specifieke vragen voor te leggen.

Voor wie?
Dit seminar is bedoeld voor alle (semi-)overheidsinstellingen en ondernemers die producten, software of kennis in de breedste zin des woords verder willen ontwikkelen, exploiteren en/of daarbij samenwerken met andere partijen. Het seminar is in het bijzonder geschikt voor bedrijfsjuristen, productmanagers en R&D managers.

Door wie?
Het seminar wordt verzorgd door Esther Mommers, IE-advocaat. Zij heeft ervaring in het opstellen en uitonderhandelen van contracten voor gezamenlijke ontwikkeling van producten, kennis en software en adviseert en procedeert dagelijks voor met name ondernemingen, kennisinstellingen en (semi-)overheden omtrent merken, octrooien, auteursrechten, modellen, know how en geschillen of licenties daaromtrent.

Het seminar vindt plaats op woensdag 1 november 2017
Let op! Gewijzigde locatie (op loopafstand van Dirkzwager)
Het Posttheater
Rosendaalsestraat 27
6824 CA Arnhem

Programma
14.00 uur Ontvangst met koffie en thee
14.15 uur Aanvang seminar
17.00 uur Einde, aansluitend borrel

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.

Kosten
Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven
Inschrijven voor het seminar kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl o.v.v. JDA. Wees er tijdig bij, want voor dit seminar geldt vol = vol. Na aanmelding ontvangt u van ons ongeveer twee weken voorafgaand aan het seminar een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.